Finnes det graviditetstest til hund?

Spørsmål:
Finnes det graviditetstest til hund?

Svar:
Det finnes ikke graviditetstester til hund som eier kan ta selv. Graviditetstesten man bruker til menneske måler hormonet HCG (humant choriongonadotropin) i urin, men hos drektige tisper skilles ikke et slikt hormon ut i urinen som kan måle på denne måten. Pattene blir hovne og rosa 2 – 3 uker ute i drektigheten. Dette er tydeligst på tisper som er drektige for første gang, men kan også skje hos innbilt drektige tisper.

Veterinæren kan kjenne etter fosterblærer i buken, ta ultralyd og/eller blodprøve for å finne ut om tispen er drektig. Det beste tidspunktet for dette, er dag 28-30. Fosterblærer er mulig å kjenne fra dag 21. Man kan ta en blodprøve å se etter hormonet relaxin, men nivået av dette begynner ikke å stige før i fjerde uke av drektigheten. Det er derfor vanlig å ta denne blodprøven rundt dag 28 hvis nødvendig. På dette tidspunktet kan man også ta ultralyd. Med et godt ultralydapparat er det mulig å se fostre fra dag 24.

Ved dag 45 begynner skjelettet å mineraliseres slik at det blir mulig å ta røntgen for å telle antall fostre. Dette anbefales til tisper der man frykter fødselsproblemer.