Abort hos tispe

Diagnose
Det er ikke mulig å ta urinprøve for å sjekke om en tispe er drektig. Dersom eier har sett at tispen paret seg, kan man regne med at hun høyst sannsynlig blir drektig. Dersom hun har stukket av under løpetid og eier ikke vet, kan man vente til dag 28 og ta ultralyd eller blodprøve. Noen ganger er det mulig for veterinæren å kjenne fosterblærer så tidlig som dag 21.

Behandling og prognose
Dersom en tispe har blitt uønsket paret er det mulig å gi behandling slik at hun aborterer. Det finnes ikke angrepiller til hund. Behandlingen er aglepriston (Alizin) gis som injeksjon hos veterinær. Aglepriston motvirker effekten av progesteron og forårsaker abort. Tispen må ha to injeksjoner med ca. 24 timers mellomrom. Behandlingen kan gis fra dag 0 til dag 45 i drektigheten. Det anbefales å vente minst til dag 5 slik at eggene har festet seg i livmoren da det finnes eksempler på tisper som ikke har abortert ved behandling rett etter paring. Behandlingen kan være påkjennende for tispen. Vanlige bivirkninger er nedsatt matlyst, nedstemthet, kvalme, utflod fra skjeden, hovent jur, forlenget løpetid, kortere tid til neste løpetid, mm. Det sees mindre bivirkninger på tisper som behandles før dag 22. På tisper som behandles etter dag 22 anbefales det å ta ultralyd rundt dag 28-30 for å kontrollere at aborten har gått som den skal. Ca. 5 % av disse har ikke abortert og må behandles på nytt. Prognosen er god, men medfører ofte mye unødvendig ubehag for tispen. Pass godt på og hold tispen i bånd under hele løpetiden for å unngå ubehagelige og kostbare veterinærbesøk.