Id-merking

https://hundehelse.no/wp-content/uploads/2020/10/iStock_000036637074_Large-1280x999.jpg
Hvorfor id-merke?
Id-merking benyttes for å kunne kontrollere at hunden faktisk er den hunden eier sier den er. Id-merking er også viktig for å knytte informasjon om eier opptil hunden dersom hunden skulle stikke av, bli skadet eller stjålet.
Når skal hunden id-merkes?
De fleste hunder id-merkes som valp. For renrasede hunder er det vanlig at valpene id-merkes samtidig med den første vaksinen når de er 6-8 uker gamle. Valpene selges da med id-merke fra oppdretter. Dersom valpen ikke er id-merket når du kjøper den fra oppdretter, er det vanlig å id-merke samtidig med 12-ukers vaksinen. Det er aldri for sent å id-merke hunden.
Er det påbudt å id-merke hunden?
Det er ikke lovpålagt å id-merke hunder som kun oppholder seg i Norge. Imidlertid må hunden være id-merket for å kunne registreres i NKK. Skal du reise utenlands med hunden din, også til Sverige, er id-merke et krav. Uten id-merke får ikke hunden lov å reise inn i Norge. Denne regelen er viktig for å unngå ulovlig import av hunder. Husk at hunder som er id-merket i andre land enn Norge må etterregistreres i det norske registeret hos DyreID (tidligere Dyreidentitet). Dersom hunden skal reise lengre enn Sverige må den også få rabiesvaksine. For at rabiesvaksinen skal være gyldig må hunden ha fått id-merke før den rabiesvaksineres.
Hvordan foregår id-merking?
Mikrochipen er på størrelse som et riskorn, og blir liggende under huden hele hundens liv. For hunder som er id-merket etter 3. juli 2011 er kun mikrochip gyldig. For hunder merket før denne datoen er også tatovering gyldig.
Hva inneholder mikrochipen?
Denne inneholder et 15-sifret nummer med informasjon om hund og eier. Husk å sjekke at informasjonen som er registrert på mikrochipen er korrekt. Dette gjøres ved å søke på hundens id-nummer på DyreID (tidligere Dyreidentitet). Veterinærer kan i tillegg se hundens AD- og HD-diagnose dersom hunden har tatt AD-/HD- røntgen. Utenom det inneholder mikrochipen ingen informasjon om hundens sykehistorie/besøk hos veterinær. Det er ikke mulig å få mikrochip med GPS, dette fordi GPS krever tilgang til strøm/batteri. Det finnes i dag gode GPS-halsbånd for eiere som ønsker å kunne spore hunden sin.
Dette inneholder mikrochipen
– Hundens navn
– Chipnummer
– Registreringsnummer NKK dersom hunden er registrert her
– Art (= hund)
– Rase
– Rasebeskrivelse
– Kjønn
– Fødselsdato- Navn på eier
– Adresse
– Telefonnummer
– E-post
Hvem kan lese av mikrochipen?
For å lese av mikrochipen brukes en spesiell elektronisk avleser. Veterinærer, politiet, Viking, m. fl. har en slik avleser. Husk derfor også å ha telefonnummer på halsbåndet til hunden slik at hvem som helst kan kontakte deg dersom de finner hunden.
Hva gjør jeg hvis hunden er id-merket i utlandet?

Alle norske mikrochiper starter med de fire sifrene 5780. Dersom hunden din er id-merket i utlandet vil starten av id-nummeret ha en annen sifferkombinasjon som varierer med hvilket land hunden ble id-merket i.Hunder som er id-merket utenfor Norge bør etterregistreres i det norske registeret DyreID. Hvis ikke dette blir gjort vil det ikke komme opp noen informasjon om hund eller eier når man søker på id-nummeret. Dersom hunden blir borte betyr det at man ikke kan finne eieren selv om hunden er id-merket. Hunden trenger ikke ny mikrochip for å registreres i DyreID. Den eksisterende mikrochipen kan registreres i DyreID ved at veterinæren din leser av mikrochipen og sender inn et skjema for dyr merket i utlandet. Eier mottar en faktura på 530,- kr. Dette er et engangsbeløp for registreringen. Man betaler ingen årlig avgift. Dersom hunden din er id-merket i utlandet kan du finne ut hvilket land ved å søke på:

Les flere artikler