Id-merking

Hvorfor id-merke?
Id-merking benyttes for å kunne kontrollere at hunden faktisk er den hunden eier sier den er. Id-merking er også viktig for å knytte informasjon om eier opptil hunden dersom hunden skulle stikke av, bli skadet eller stjålet.

Når skal hunden id-merkes?
De fleste hunder id-merkes som valp. For renrasede hunder er det vanlig at valpene id-merkes samtidig med den første vaksinen når de er 6-8 uker gamle. Valpene selges da med id-merke fra oppdretter. Dersom valpen ikke er id-merket når du kjøper den fra oppdretter, er det vanlig å id-merke samtidig med 12-ukers vaksinen. Det er aldri for sent å id-merke hunden.

Er det påbudt å id-merke hunden?
Det er ikke lovpålagt å id-merke hunder som kun oppholder seg i Norge. Imidlertid må hunden være id-merket for å kunne registreres i NKK. Skal du reise utenlands med hunden din, også til Sverige, er id-merke et krav. Uten id-merke får ikke hunden lov å reise inn i Norge. Denne regelen er viktig for å unngå ulovlig import av hunder. Husk at hunder som er id-merket i andre land enn Norge må etterregistreres i det norske registeret hos DyreID (tidligere Dyreidentitet). Dersom hunden skal reise lengre enn Sverige må den også få rabiesvaksine. For at rabiesvaksinen skal være gyldig må hunden ha fått id-merke før den rabiesvaksineres.

Hvordan foregår id-merking?
Id-merking foregår ved at en mikrochip settes inn under huden i nakken/mellom skulderbladene. Mikrochipen er på størrelse med et riskorn, og blir liggende under huden hele hundens liv. Den settes inn ved hjelp av en litt tykk kanyle. Det er fort gjort og hunden trenger ikke narkose eller bedøvelse. For hunder som er id-merket etter 3. juli 2011 er kun mikrochip gyldig. For hunder merket før denne datoen er også tatovering gyldig.

Hva inneholder mikrochipen?
Denne inneholder et 15-sifret nummer med informasjon om hund og eier. Husk å sjekke at informasjonen som er registrert på mikrochipen er korrekt. Dette gjøres ved å søke på hundens id-nummer på DyreID (tidligere Dyreidentitet). Veterinærer kan i tillegg se hundens AD- og HD-diagnose dersom hunden har tatt AD-/HD- røntgen. Utenom det inneholder mikrochipen ingen informasjon om hundens sykehistorie/besøk hos veterinær. Det er ikke mulig å få mikrochip med GPS, dette fordi GPS krever tilgang til strøm/batteri. Det finnes i dag gode GPS-halsbånd for eiere som ønsker å kunne spore hunden sin.

Dette inneholder mikrochipen
– Hundens navn
– Chipnummer
– Registreringsnummer NKK dersom hunden er registrert her
– Art (= hund)
– Rase
– Rasebeskrivelse
– Kjønn
– Fødselsdato

– Navn på eier
– Adresse
– Telefonnummer
– E-post

Mikrochip er på størrelse med et riskorn.
Hvem kan lese av mikrochipen?
For å lese av mikrochipen brukes en spesiell elektronisk avleser. Veterinærer, politiet, Viking, m. fl. har en slik avleser. Husk derfor også å ha telefonnummer på halsbåndet til hunden slik at hvem som helst kan kontakte deg dersom de finner hunden.
Microchip settes inn under huden ved hjelp av en slik kanyle.
Hva gjør jeg hvis hunden er id-merket i utlandet?

Alle norske mikrochiper starter med de fire sifrene 5780. Dersom hunden din er id-merket i utlandet vil starten av id-nummeret ha en annen sifferkombinasjon som varierer med hvilket land hunden ble id-merket i.Hunder som er id-merket utenfor Norge bør etterregistreres i det norske registeret DyreID. Hvis ikke dette blir gjort vil det ikke komme opp noen informasjon om hund eller eier når man søker på id-nummeret. Dersom hunden blir borte betyr det at man ikke kan finne eieren selv om hunden er id-merket. Hunden trenger ikke ny mikrochip for å registreres i DyreID. Den eksisterende mikrochipen kan registreres i DyreID ved at veterinæren din leser av mikrochipen og sender inn et skjema for dyr merket i utlandet. Eier mottar en faktura på 590,- kr. Dette er et engangsbeløp for registreringen. Man betaler ingen årlig avgift. Dersom hunden din er id-merket i utlandet kan du finne ut hvilket land ved å søke på.