Reise andre land

Oppdaterte regler for innreise til Norge finnes til en hver tid på hjemmesiden til Mattilsynet. Det er også viktig å undersøke reglene i landet du skal reise til. En del land krever blant annet en blodprøve som bekrefter at hunden har høyt nok nivå av antistoffer mot rabies.  Informasjon finnes som regel på myndighetenes hjemmeside eller man kan kontakte ambassaden.

Mattilsynets reiseveileder