Behandling mot revens dvergbendelorm (echinokokkose)

Når skal hunden behandles mot revens dvergbendelorm?
Hunden skal behandles mot revens dvergbendelorm mellom 24 og 120 timer (1 – 5 døgn) før innreise til Norge. Dette er en ormekur i form av tablett som må gis av veterinær i landet dere besøker og attesteres med dato og tidspunkt i hundens pass. I noen land gis ormekuren som injeksjon (sprøyte).

Kan hunden i stedet behandles i Norge før man reiser?
Før kunne behandlingen gis hos veterinær i Norge dersom hunden skulle være i Sverige eller et EØS-land under 5 døgn. Dette er ikke lenger mulig. Hvis det ikke er mulig å komme til veterinær i landet du skal reise til, er det mulig å komme inn i et behandlingsregime som gjør at hunden kan være utenlands i opptil 28 dager. I så tilfelle får hunden to tabletter med minst 1 og maks 28 dagers mellomrom i Norge før den drar. Disse skal på samme måte gis av veterinær. Hunden kan da oppholde seg utenlands (Sverige eller EØS-land) i opptil 28 dager. I disse 28 dagene kan man reise fritt frem og tilbake. Ny tablett gis deretter senest hver 28. dag for å fortsatt ha denne muligheten. Systemet er mest aktuelt for hunder som reiser regelmessig til Sverige.

Les mer om 28 dagers-regelen

Hva med land utenfor EØS?
Skal du til land utenfor EØS må ormekuren gis av veterinær i landet du besøker 1-5 døgn før innreise til Norge. Dette gjelder også hunder som er inne i 28-dagers regimet.

Hvor kan jeg kjøpe tablett mot revens dvergbendelorm selv?
I Norge er tabletten på resept. Veterinæren din kan skrive resept slik at du selv kan hente tabletten på apoteket, men må uansett til veterinær når den skal gis for attestasjon i passet. I de fleste tilfeller er det derfor enklest å kjøpe tabletten på klinikken. I en del andre land (bla. Sverige) selges den reseptfritt på apoteket. Før kunne eier selv kjøpe tabletter i Sverige og ta med disse til veterinæren i Norge. Dette er ikke lenger tillatt. Norske veterinærer kan kun gi tabletter mot revens dvergbendelorm som er kjøpt i Norge.

Hvilke preparater kan man bruke mot revens dvergbendelorm?
Tabletten skal inneholde virkestoffet praziqvantel/praziquantel og det finnes flere handelsnavn. De mest brukte er:
– Droncit
– Milbemax
– Drontal vet
– Profender (katt)
Det er ønskelig å bruke en tablett med færrest mulig virkestoff, Mattilsynet anbefaler derfor Droncit.

Beskytter behandlingen mot revens dvergbendelorm?
Mange eier tror misforstått behandling mot revens dvergbendelorm er en vaksine. Tabletten virker ikke forebyggende. Det er derfor viktig å gi enda en tablett når hunden er tilbake i Norge. Dette bør gjøres i løpet av den første uken etter hjemreise. Tabletten etter innreise må ikke attesteres i passet og kan derfor gis av eier.

Revens dvergbendelorm er ikke farlig for hunden, men kan være svært farlig for mennesker som smittes. Hunden kan fungere som smittebærer.