Behandling mot revens dvergbendelorm (echinokokkose)

Hunden skal behandles mot revens dvergbendelorm mellom 24 og 120 timer (1 - 5 døgn) før innreise til Norge. Dette er en ormekur i form av tablett som må gis av veterinær i landet dere besøker og attesteres med dato og tidspunkt i hundens pass. I noen land gis ormekuren som injeksjon.

Før kunne behandlingen gis hos veterinær i Norge dersom hunden skulle være i Sverige eller et EØS-land under 5 døgn. Dette er ikke lenger mulig. Hvis det ikke er mulig å komme til veterinær i landet du skal reise til, er det mulig å komme inn i et behandlingsregime som gjør at hunden kan være utenlands i opptil 28 dager. I så tilfelle får hunden to tabletter med minst 5 og maks 28 dagers mellomrom i Norge før den drar. Disse skal på samme måte gis av veterinær. Hunden kan da oppholde seg utenlands (Sverige eller EØS-land) i opptil 28 dager. Ny tablett gis deretter senest hver 28. dag for å fortsatt ha denne muligheten. Ved spesielle forhold kan de to første tablettene gis med kortere tids mellomrom, ned til 24 timer. Systemet er mest aktuelt for hunder som reiser regelmessig til Sverige.

Skal du til land utenfor EØS må ormekuren gis av veterinær i landet du besøker 1-5 døgn før innreise til Norge. Dette gjelder også hunder som er inne i 28-dagers regimet.

 

I Norge er tabletten på resept. I en del andre land (bla. Sverige) selges den reseptfritt på apoteket. Eier kan da kjøpe denne selv, men må uansett til veterinær når den skal gis for attestasjon i passet. Det er ikke lenger mulig å skrive egenerklæring ved reise til Sverige. Tabletten skal inneholde virkestoffet praziqvantel/praziquantel og det finnes flere handelsnavn som f.eks. Droncit, Drontal comp, Profender og Milbemax. Det er ønskelig å bruke en tablett med færrest mulig virkestoff, Mattilsynet anbefaler derfor Droncit.

 

Mange eier tror misforstått behandling mot revens dvergbendelorm er en vaksine. Tabletten virker ikke forebyggende. Det er derfor viktig å gi enda en tablett når hunden er tilbake i Norge. Dette bør gjøres i løpet av den første uken etter hjemreise. Tabletten etter innreise må ikke attesteres i passet og kan derfor gis av eier.

 

Revens dvergbendelorm er ikke farlig for hunden, men kan være svært farlig for mennesker som smittes. Hunden kan fungere som smittebærer.