Rabies titer test

Hva er rabies titer test?
En rabies titer test er en blodprøve der man måler nivået av antistoffer mot rabies som finnes i hundens serum. Testen kalles også FAVN-test siden man måler hvor mye antistoffer mot rabies det er ved hjelp av en metode kalt “fluorescent antibody virus neutralisation” (FAVN).

Hvorfor tar man rabies titer test?
Testen tas for å se om rabiesvaksinen har virket som den skal. Dersom hunden har for lavt nivå av antistoffer betyr det at den ikke er godt nok beskyttet mot rabies.

Hvor kan man ta rabies titer test?
De fleste smådyrsklinikker tilbyr denne tjenesten. Imidlertid må blodprøve sendes til et laboratorium spesielt godkjent for rabies titer test. Vi har ingen slike laboratorier i Norge. Det mest brukte er et tysk laboratorium som heter IDEXX.

Hva skal til for at rabies titer testen blir godkjent?
Serum må ha antistoff titer på 0,5 IU/ml eller mer for å bli godkjent.

Hvor mange rabiesvaksiner må hunden få før den kan testes?
Dersom rabiesvaksinen virker som den skal, trenger hunden som regel kun én vaksine.

Når skal rabies titer test tas?
Man må vente minimum 30 dager fra hunden fikk rabiesvaksine til man kan ta blodprøve.

Når kan hunden reise?
Dersom rabies titer testen blir godkjent må man vente 90 dager fra dagen blodprøven ble tatt til hunden kan reise til land som krever en slik test.

Hva skjer om rabies titer testen ikke blir godkjent?
Da må hunden vaksineres på nytt og man må vente minimum nye 30 dager før man kan ta ny blodprøve.

Hvordan dokumenterer jeg at hunden min har godkjent rabies titer test?
Når testen er godkjent får man tilsendt et sertifikat i posten. Det er også vanlig å få tilsendt kopi på mail. Ha alltid med det originale sertifikatet når du reiser med hunden. Dette er et av dokumentene tollerne i de fleste land kontrollerer mest nøye når folk reiser med hund.

Hvilke hunder må ta rabies titer test?
Ved reise mellom EØS-landene trenger man ikke rabies titer test lenger. Skal du derimot utenfor EØS er dette som regel et krav for å få hunden med tilbake til Norge igjen. En del land utenfor EØS krever rabies titer test ved innreise selv om dere kommer direkte fra Norge.

Hvor kan jeg få tatt rabies titer test?
Testen kan tas hos din vanlige veterinær, men må sendes til et EU-godkjent laboratorium.

Hvor lang tid tar det å få svar?
Siden rabies titer test kun kan sendes til visse laboratorier tar det som regel litt tid å få svar, vanligvis 1 – 2 uker.

Hvor mye koster rabies titer test?
Prisen varierer, men er ganske dyr siden den må sendes til spesielle laboratorier. Prisen ligger som regel på 2000 – 3000 kr. Også i utlandet er dette en dyr test som gjerne koster $ 150 – 300.

Hva skjer om hunden reiser uten rabies titer test?
Dersom hunden reiser til et land som krever rabies titer test uten at denne er i orden vil den bli nektet innreise i landet. Som regel vil eier få tre valg:

Karantene.

Hunden settes i karantene, vaksineres og man må vente 30 dager før blodprøve, deretter 90 dager til hvis testen er godkjent. Det betyr minimum 120 dager karantene som er både lite hyggelig for hunden og som regel veldig dyrt
Reise tilbake dit du kom fra. Dersom du har tatt med hunden fra et land som også krever rabies titer test kan dette bli et problem fordi landet dere kom fra kanskje ikke vil slippe dere inn igjen

Avlivning

Hvorfor har hunden for lavt nivå av antistoffer mot rabies?
Noen ganger vil rabies titer testen vise at hunden har for lavt nivå av antistoffer selv om den har fått rabiesvaksine. Det kan være mange årsaker til dette, her er noen:
– Vaksinen har ikke vært oppbevart riktig. Vaksiner er kjølevare. Dersom de under transport eller på klinikk har blitt stående i for høy temperatur kan de bli ødelagte
– Vaksinen har gått ut på dato
– Vaksinen ble aldri gitt. Dette er svært sjeldent hos hunder vaksinert i Norge, men det forekommer dessverre en del juks med papirer når det gjelder hunder som importeres fra utlandet. Vær spesielt påpasselig om du importerer gatehunder/hunder fra shelter
– Vaksinen ble ikke injisert som den skal. Vaksinen skal injiseres under huden. Noen ganger kan hunden bevege seg slik at ikke alt innholdet i sprøyten kommer under huden som det skal, men kommer ut i pelsen uten at veterinæren oppdager det
– Hunden hadde redusert immunforsvar da den ble vaksinert. Dersom hunden er syk, f.eks. har en pågående infeksjon i kroppen når den vaksineres, greier ikke alltid immunsystemet å reagere slik det skal på vaksiner
– Hunden var for ung da den ble vaksinert. Valper skal være minst 12 uker når de vaksineres mot rabies. Noen ganger blir valper funnet på gaten og man vet ikke hvor gamle de er slik at de vaksineres for tidlig

Les mer om rabiesvaksine