Kastrering

Hva regnes som medisinsk grunn?
Testiklene produserer det hannlige kjønnshormonet testosteron. Hos hannhund vil medisinsk grunn til kastrering dreie seg om testosteronrelaterte problemer. Disse kan være fysiske eller mentale.Klikk her for definisjon og lovverk

Eksempler på medisinske grunner til kastrering
– Kun én eller ingen testikler er i pungen (kryptorkisme)
– Unormale testikler. Hos eldre hannhunder er ikke svulster på testiklene helt uvanlig
– Prostataproblemer
– Svulster i perinealkjertlene
– Atferd, f.eks. hunder som er svært stresset pga. seksuell frustrasjon. Husk at hensikten med kastrering skal være å gjøre hundens liv bedre, ikke eierens… Kastrering er heller ingen mirakelkur på atferdsproblemer. Dersom man ønsker å få et inntrykk av hvordan hunden vil bli før man opererer, kan man prøve kjemisk kastrering først

Finnes det andre grunner til å kastrere?
Det er tillatt å kastrere visse brukshunder for at de skal være mest mulig fokusert i jobben sin. Dette gjelder f.eks. førerhunder.

Hvor gammel må hunden være for å kastreres?
Hunden bør være minst 6 måneder. Man ønsker ikke å legge unge valper i narkose hvis det ikke er nødvendig. Dersom årsaken til at eier ønsker å kastrere er atferdsrelatert, vil de fleste veterinærer ikke kastrere hunden før den er 1 – 2 år gammel. De fleste hannhunder blir kjønnsmodne når de er 5 – 7 måneder gamle, avhengig av rase.

Hvordan utføres selve operasjonen?
Kastrering er en operasjon som utføres mens hunden er i narkose eller sedasjon. De fleste klinikker tillater ikke at eier er med på selve operasjonen. Dette fordi det er viktig at veterinæren får arbeidsro, at god hygiene ivaretas, eier ikke stresser hunden, mm.

Forberedelser
Hunden skal ikke spise frokost på operasjonsdagen. Dette fordi narkose kan gjøre hunden kvalm og gjøre at den kaster opp. Man ønsker å unngå at hunden kaster opp for at den ikke skal få matrester i luftvegene under operasjonen. Vann kan den få frem til noen timer før operasjonen.

Veterinæren vil først gjøre en klinisk undersøkelse. Kanskje er det nødvendig å ta blodprøve og/eller urinprøve. Før operasjonen kan begynne må hunden barberes og vaskes på operasjonsstedet. Det er viktig at dette gjøres grundig for å unngå infeksjon i operasjonssåret. Hunden vil få narkose/sedasjon, samt andre nødvendige medisiner som lokalbedøvelse, smertestillende, etc. Forberedelsene tar ofte lenger tid enn selve operasjonen.
Operasjonen
Selve operasjonen tar ikke mer enn ca. 20 – 60 minutter. De videre spørsmålene her omhandler hannhunder som har begge testiklene i pungen. For hunder som har én eller begge testiklene i lyskekanalen eller buken er det en mer omfattende operasjon. Les mer under kryptorkisme. Det blir brukt ulike teknikker ved kastrering. Det kan variere fra veterinær til veterinær hvilken teknikk han eller hun foretrekker. Resultatet er det samme, testiklene fjernes. Det vanligste er å lage et snitt i huden litt foran pungen. Her er blodtilførselen bedre enn i selve pungen slik at det gror fortere. Noen lager et snitt midt på og tar begge testiklene ut av dette. Andre lager et snitt på hver side og tar ut testiklene hver for deg.
Testiklene er omgitt av en hinne kalt tunica vaginalis. Man kan enten ta testiklene ut av denne før de fjernes eller fjerne testiklene mens de fremdeles er omgitt av denne hinnen. Til hver av testiklene går det et blodkar og en sædleder. Blodkaret må tas hånd om slik at hunden ikke får blødninger. Man kan knytte blodkaret sammen med sædstrengen, knytte en selvoppløselig tråd over blodkaret, tvinne blodkaret, mm. for å unngå at det blør. Når dette er gjort, fjernes testiklene. Sædcellene lagres i bitestiklene. Disse er festet til hver testikkel og fjernes samtidig med testiklene. Til slutt lukkes snittet/snittene i huden. Til dette kan man sy eller bruke kirurgisk lim.

Etter operasjonen
Hunden får ikke forlate klinikken før den er våken. Vanlig praksis er at hunden levers til operasjon på morgenen og kan hentes utpå ettermiddagen samme dag.

Er det en risikabel operasjon?
Alle operasjoner innebærer en viss risiko. Risikoen kan være nyttet til narkose/sedasjon, blødninger, skade på organer, infeksjoner, mm. Ved kastrering av en frisk hannhund anses risikoen ved denne operasjonen som liten.

Narkose vil alltid innebære en viss risiko. Noen friske hunder kan ha skjulte, medfødte feil eller reagere allergisk på medisinene slik at narkosen blir kritisk. Dette er imidlertid svært sjelden. Hos syke og eldre individer blir det en nytte-risiko vurdering. Det er ingen andre organer i pungen som kan skades. Det kan oppstå små blødninger som forårsaker hevelser i pungen, men disse er sjelden alvorlige.

Hva må jeg passe på etter operasjonen?

Operasjonsdagen
På operasjonsdagen vil hunden fremdeles være påvirket av narkosen/sedasjonen.
– La hunden ligge på et rolig sted uten å bli forstyrret av barn eller andre når den kommer hjem
– Pass på at det er lunt og trekkfritt der hunden ligger. Kroppstemperaturen kan synke etter narkose
– Oppfør deg som normalt. Mange eiere synes synd på hunden og skal trøste. Når eier oppfører seg annerledes enn normalt, vil dette gjøre at hunden tror noe er galt. Resultatet er ofte at hunden virker dårligere
– Hunden skal kun gå korte turer for å tisse og gjøre fra seg. Ikke gå lang tur selv om hunden virker i fin form
– Ikke gi hunden mat før narkosen er ute av kroppen. Svelgerefleksen blir nedsatt ved narkose slik at hunden kan sette mat i halsen dersom den spiser kort tid etter operasjonen. Vent til godt utpå kvelden eller neste dag avhengig av hva veterinæren gir instrukser om. Mange hunder har ikke lyst på mat etter operasjon fordi de kan være kvalme. Det er helt greit at hunden ikke spiser denne dagen, ikke press i den mat
– Pass på at hunden ikke slikker på såret. Bruk krage og/eller body/bukse

Dagene etter operasjonen
Det er vanlig å ta ut stingene etter 10 – 12 dager. I denne perioden må man ta hensyn til at hunden er operert. De fleste hannhunder er på bena dagen etter operasjonen.

Mat
Hunden bør begynne å spise i løpet av dagen etter operasjonen. Gi den sin vanlige mat med mindre du har fått beskjed om noe annet.

Medisiner
De fleste hunder får smertestillende på klinikken som varer ca. et døgn. Veterinæren kan velge å gi hunden smertestillende noen dager etter operasjonen hvis nødvendig. Antibiotika skal ikke være nødvendig ved en vanlig kastrering. Dersom man ikke passer på godt og hunden får slikket på såret, kan det bli infeksjon som krever behandling.

Tur
Hvis hunden er i form kan den gå på tur. Hunden må holdes i bånd. Unngå å ta med hunden på hard fysisk aktivitet som sykkeltur, joggetur, skitur, fjelltur, jakt, mm.

Bading

Nei, ikke før stingene er tatt ut. Dette gjelder bading i saltvann, ferskvann og dusjen.

Såret
Det kan komme noen dråper blod eller klar væske fra såret. Såret skal holdes tørt og rent. Det kan være vanskelig å få plaster/bandasje til å sitte godt og mange veterinærer vil ikke sette på dette i det hele tatt. Man kan rense såret to ganger daglig med f.eks. Klorhexidin eller Pyrisept.

Det aller viktigste er å passe på at hunden ikke slikker eller biter på såret. Dette er den absolutt vanligste komplikasjonen etter kastrering av hannhund. Dersom hunden kommer til såret kan den bite av stingene slik at såret åpnes, eller slikke slik at det blir infeksjon. Tegn på infeksjon er rødhet og hevelse i såret og området rundt, gult puss/verk i såret og sur lukt.

På medium og store hunderaser kan man kjøpe vanlige bleier til baby og klippe hull til halen. Disse sitter godt, er komfortable for hunden og absorberer væske. Et annet alternativ er body. Mange hunder greier å slikke gjennom bodyen. Dersom dette er tilfelle eller hunden biter av bleien, må den ha krage når eier ikke har hunden under oppsikt.

Når er hunden «seg selv» igjen?
Stingene tas ut etter 10 – 12 dager. De fleste hunder kan da leve som normalt igjen. Vent et par dager med å bade til hullene i huden etter stingene har lukket seg. Hunden kan fortsatt være interessert i å slikke på såret noen dager etter stingfjerning. Det skal den ikke gjøre.

Hva er bivirkningene?
-Vektøkning. Dette er den absolutt vanligste bivirkningen hos hannhund. Mange hunder får økt appetitt etter kastrering. Det er viktig at man ikke gir hunden mer mat enn tidligere og det anbefales å måle opp riktig mengde. Ekstra utsatt for vektøkning, er hunder som vanligvis har maten stående fremme og tidligere har regulert inntaket selv
– Inkontinens (lekkasje av urin) kan forekomme etter kastrering, men dette er svært sjeldent hos hannhund
– Pelsforandringer: noen raser kan få annerledes pels etter kastrering. Pelsen kan bli lengre eller få et mer valpete/ullete utsenede. Dette er ofte mer uttalt hos tisper. Utsatte raser er blant annet spanielene og setterene
– Lavt stoffskifte: kastrerte hunder har en litt større sjanse for å utvikle lavt stoffskifte. Dette er imidlertid en sjelden bivirkning og andre årsaker som arvelighet er også av betydning
– Hofteleddsdysplasi (HD) og korsbåndsruptur: det finnes studier som viser at hunder som kastreres før de er 12 mnd. gamle har noe større sjanse for å utvikle hofteleddsdysplasi eller korsbåndsruptur
– Kreft: det finnes studier som viser at hunder som kastreres før de er 12 mnd. gamle har noe større sjanse for å utvikle noen typer kreft som benkreft (osteosarkom), lymfekreft (lymfosarkom), hemangiosarkom eller mastcelletumor. På den andre siden synker risikoen for testikkelkreft og prostataproblemer ved kastrering

Når kan man forvente å se effekt av kastrering?
Det hannlige kjønnshormonet testosteron produseres i testikler hos hannhund, samt i mindre mengder i binyrebarken hos både tispe og hannhund. Når testiklene fjernes, vil nivået av testosteron synke. Det tar som regel minst 2 – 4 uker fra operasjonen til nivået av testosteron har sunket og man kan begynne å merke effekten av inngrepet

Forandrer hunden personlighet?
Hunden vil ikke endre personlighet, men kan endre oppførsel i visse situasjoner. Mange eiere tror kastrering er løsningen på alle atferdsproblemer, men dette er ikke tilfelle. Kastrering kan gjøre det lettere for hunden å fokusere slik at det er lettere for eier å trene med hunden. Atferdsproblemer krever imidlertid mye tid og trening, ofte i samarbeid med hundetrener/atferdsspesialist. Noen hunder vil ikke endre atferd i det hele tatt etter kastrering. Dette gjelder særlig hunder som er godt voksne (over 3 – 4 år) når de opereres.

Uønsket atferd kastrering kan hjelpe på
– Urinmarkering
– Stress forbundet med løpetid
– Bjeffing
– Hyperseksualitet. Typisk for disse er at de jokker på alt og alle. Som regel ikke aggressive
– Aggresjon mot andre hannhunder. Kastrering vil kun hjelpe på dominante hannhunder. Hunder som viser aggresjon fordi de er usikre eller redde, kan bli verre av å kastreres. Dette fordi lavere testosteronnivå kan gjøre hunden enda mer redd og usikker