Personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING HUNDEHELSE.NO

Denne personvernerklæringen gjelder for nettstedet hundehelse.no.

Hundehelse.no eies av Hundehelse AS («Hundehelse)». Nettsiden gir deg relevant og nyttig
informasjon om hund og hundehelse. I tillegg tilbyr nettsiden en tjeneste der hundeeier kan bestille, gjennomføre og betale for telefon- eller videokonsultasjon med autorisert veterinær.

Vi ønsker å være åpne om de personopplysningene vi samler inn om deg, herunder hvordan disse personopplysningene brukes og eventuelt deles.
Hundehelse ønsker å behandle personopplysninger om deg i den grad du samtykker til det,
og alltid i samsvar med denne personvernerklæringen.

Hensikten med denne personvernerklæringen er å hjelpe deg som bruker av hundehelse.no
å forstå hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi samler inn personopplysninger og hvordan de brukes av oss.

Nedenfor følger informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles av
Hundehelse.

DIREKTE MARKEDSFØRING

Hundehelse ønsker å lagre og behandle din kontaktinformasjon, kjøpsopplysninger, opplysninger om din bruk av nettsiden og annen informasjon om deg i forbindelse med analyse og statistikk, som grunnlag for generell og tilpasset markedsføring fra Hundehelse.

Hundehelse ønsker å lagre og behandle dine personopplysninger til direkte markedsføring,
herunder utsendelse av relevant informasjon om produkter, kampanjer og tilbud på e-post.

Å benytte informasjonen til markedsføringsformål krever ditt samtykke. Det er frivillig å samtykke og du kan når som helst trekke samtykket tilbake.

Deling av informasjon til tredjeparter for markedsføringsformål: Dine personopplysninger kan bli delt for markedsføringsformål, ved at du som hundeeier kan få tilsendt relevant informasjon og tilbud fra våre samarbeidspartnere dersom du har samtykket til dette. Det er frivillig å samtykke til at dine personopplysninger blir utlevert til tredjeparter, og du kan trekke samtykket tilbake når som helst ved henvendelse til kontakt@hundehelse.no.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Behandlingsansvarlig
Hundehelse AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på
hundehelse.no
Personopplysningene prosesseres og lagres hos vår underleverandør innenfor EU.

Hvordan opplysninger innhentes
Hundehelse samler inn opplysninger gjennom skjemaet ved opprettelse av brukerkonto. I
tillegg samles det inn opplysninger om din bruk av nettsiden gjennom informasjonskapsler
(«cookies»), slik omtalt her. Link: https://hundehelse.no/cookies

Opplysninger vi samler inn når du oppretter brukerkonto
Navn, adresse, epostadresse, mobilnummer, opplysninger om din hund og hundehold
Kjøpsopplysninger: Sted, tid, beløp på ditt kjøp

Formål og hvilke opplysninger som behandles til hvert formål
For å kontakte deg: Hundehelse lagrer og benytter din kontaktinformasjon dersom det er
nødvendig å kontakte deg i forbindelse med ditt kjøp av telefon- eller videokonsultasjon med veterinær.

Gjennomføring av kjøp: Vår underleverandør behandler dine kortdetaljer på vegne av oss i
forbindelse med ditt kjøp av veterinærtjenesten.

For markedsføringsformål: Dine personopplysninger kan bli brukt til markedsføringsformål, ved at du som hundeeier kan få tilsendt relevant informasjon og tilbud fra oss og våre
samarbeidspartnere dersom du har samtykket til dette. Det er frivillig å samtykke til at dine personopplysninger blir utlevert til tredjeparter, og du kan trekke samtykket tilbake når som helst ved henvendelse til kontakt@hundehelse.no.

Rettslig grunnlag for behandlingen av personopplysninger
Vi behandler dine personopplysninger i den utstrekning det er nødvendig for å gjennomføre
avtalen med deg, eller på grunnlag av ditt samtykke. Det er frivillig å samtykke til behandling av personopplysninger, og du kan trekke samtykket tilbake når som helst ved skriftlig henvendelse til kontakt@hundehelse.no. Tilbaketrekking av samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandling av dine personopplysninger i tiden frem til samtykket ble trukket.

Sletting av personopplysninger
Hundehelse vil slette dine opplysninger når behandling av opplysningene ikke lenger er
nødvendig for å oppnå formålet de er samlet inn for. Hundehelse vil ikke slette opplysninger vi er lovpålagt å oppbevare en viss tid, for eksempel av hensyn til regnskapslovgivning. Veterinæren har en lovpålagt plikt til oppbevaring av hundens helsejournal. Oppbevaringsplikten opphører normalt etter 10 år, og opplysningene inntatt i helsejournalen vil etter dette tidspunkt destrueres.

Personopplysninger som er innsamlet i forbindelse med administrasjon av din brukerprofil på hundehelse.no lagres inntil din brukerprofil slettes. Du kan få din brukerprofil slettet ved å sende en henvendelse til kontakt@hundehelse.no.

Dine rettigheter
Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som
Hundehelse behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. For behandling av personopplysninger som er basert på samtykke, kan du når som helst trekke tilbake samtykke.

Dersom du mener at Hundehelse ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til
personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Endringer
Hundehelse forbeholder seg retten til å justere og tilpasse denne personvernerklæringen.
Dersom det gjøres endringer til denne personvernerklæringen vil du på forhånd bli skriftlig
informert gjennom våre tjenester.

Kontaktinformasjon
Hundehelse AS, org.nr. 920 606 776
C/O Herman W. Ottesen
Neuberggata 25 B
0367 Oslo