Parasitter

Parasitter er et dyr eller en plante som lever på et annet dyr eller plante. Hos hund finnes det parasitter som lever på utsiden eller inne i hunden.

De vanligste parasittene hos hund tilhører insekter, midd eller innvollsormer.

iStock_000027250994_Full

Parasitter som lever på utsiden av hunden kalles ektoparasitter. I denne gruppen finner vi blant annet flått, lus, lopper, skabb, nesemidd og mygg.

Utvendige parasitter

Very tired dog

Parasitter som lever inne i hunden kalles endoparasitter. I denne gruppen finner vi blant annet spolorm, bendelorm, hjerteorm og giardia.

Innvendige parasitter