Normale verdier hos hund

For å kunne vurdere om hunden er syk, må man først vite hva som er normalt.

Temperatur
Normal kroppstemperatur hos hund er
37,5 – 39,2°C.

 

Hjertefrekvens og puls
Normal hjertefrekvens hos hunder i hvile er 70 – 120 slag per minutt. Små raser ligger noe høyere.

Respirasjon

Normal respirasjonsfrekvens hos hund i hvile er 18 – 34 per minutt.

 

Slimhinner

Slimhinner er vev som dekker kroppens indre flater. De synlige slimhinnene som f.eks. i munnen, skal være rosa og fuktige.