Normale verdier hos hund

https://hundehelse.no/wp-content/uploads/2020/10/iStock_000011846213_Large-1280x749.jpg

For å kunne vurdere om hunden er syk, må man først vite hva som er normalt.

Digital medical thermometer isolated on white background

Temperatur
Normal kroppstemperatur hos hund er
37,5 – 39,2°C.

blue stethoscope isolated on white background

Hjertefrekvens og puls
Normal hjertefrekvens hos hunder i hvile er 70 – 120 slag per minutt. Små raser ligger noe høyere.

iStock_000049416582_Large

Respirasjon

Normal respirasjonsfrekvens hos hund i hvile er 18 – 34 per minutt.

inspecting dog teeth in front of white background

Slimhinner

Slimhinner er vev som dekker kroppens indre flater. De synlige slimhinnene som f.eks. i munnen, skal være rosa og fuktige.

Les flere artikler