Avlivning

Ved å skaffe seg en hund, påtar man seg samtidig ansvaret for å vurdere når hunden ikke lenger har et godt liv. Hundeeiere er underlagt Hundeloven og Dyrevelferdsloven.


Når bør en hund avlives?
I følge dyrevelferdsloven skal syke og skadde dyr gis forsvarlig behandling og avlives om nødvendig. For en gammel hund blir dette ofte en subjektiv vurdering. Som en tommelfingerregel kan man si at når du ikke lenger kunne tenkt deg å bytte liv med hunden din bør den få slippe. Dyrets velferd går foran eiers interesse.

Grunner til avlivning
De fleste veterinærer vil ikke avlive en hund som er fysisk og mentalt frisk. Å flytte, få barn, skilsmisse eller liknende gir ikke grunnlag for å avlive en frisk hund. Eventuelle valper etter en uønsket parring skal heller ikke avlives. Det finnes flere organisasjoner i Norge som er behjelpelige med omplassering av hunder.

Her er noen av de vanligste årsakene til avlivning
– Kroniske lidelser: f.eks. nedsatt bevegelighet og forkalkninger, kronisk nyresvikt, kreft
– Akutte lidelser: f.eks. lukket livmorbetennelse der eier ikke ønsker operasjon pga. hundens alder eller økonomi
– Medfødte lidelser: f.eks. leppe- og ganespalte, defekter i skjelettet, hjertefeil
– Skader: f.eks. etter påkjørsel
– Aggressjon

Hvordan foregår avlivning?

Sedasjon
I de fleste tilfeller vil hunden først få en sprøyte slik at den sovner (sedasjon). Til veldig syke hunder kan veterinæren velge å gi avlivningsmiddel med en gang. Det finnes flere ulike preparater som kan benyttes til sedasjon. Sprøyten kan gis under huden i nakken, i muskulatur (f.eks. i låret) eller rett i blodet (intravenøst). Dersom man gir medisiner intravenøst er det vanlig å legge inn en permanent kanyle (venekateter) i blodåren først.

Hunden vil som regel sovne i løpet av 1 – 20 minutter. Hvor fort hunden sovner avhenger av preparat, hvordan det gis og tilstanden til hunden. Dersom hunden har spist kan den bli kvalm av medisinene og kaste opp.

Avlivningsmiddel
Til selve avlivningen benyttes høy dose av et legemiddel som heter pentobarbital. Dette gjør at hunden mister bevisstheten og legges i dyp narkose, hjertet stopper og hunden slutter å puste. Avlivningsmiddelet kan gis intravenøst eller rett i hjertet. Det tar som regel få minutter fra avlivningsmiddelet injiseres til hunden er død. Hunden kan slippe urin og avføring når den er i narkose eller etter den er død.

Kan eier være med på avlivning?
Ja, eier velger selv hvor mye de ønsker å være med på. Noen vil bare levere hunden. De fleste ønsker i hvert fall å være med til hunden sover. En del eiere ønsker å være med helt til hunden har fått den siste sprøyten med avlivningsmiddel.

Kan man avlive hunden hjemme?
Ja. Mange veterinærer tilbyr avlivning på hjemmebesøk.

Hva skjer med hunden etterpå?
Etter at veterinæren har forsikret seg om at hunden er død vil den bli pakket inn i plast og lagt i en fryser. Deretter blir hunden sendt til et krematorium eller til obduksjon avhengig av hva eier ønsker.

Kremering
De aller fleste hunder sendes til kremasjon. Eier kan velge om de vil ha aksen tilbake i urne eller om de ønsker felleskremering der hunden kremeres sammen med andre dyr og man ikke får asken tilbake. Det finnes mange ulike urner til å grave ned, ha på peishyllen, etc. Noen krematorier tilbyr å lage smykker av asken.

Obduksjon
Obduksjon brukes dersom man ikke vet sikkert hvorfor hunden var syk eller hva den døde av. Eier velger selv om de ønsker obduksjon. Obduksjon er særlig hensiktsmessig dersom man f.eks. har et valpekull der en eller flere av valpene dør uventet. Ved å få en sikker diagnose kan man lettere forhindre/behandle sykdom hos resten av kullet. Eier kan også velge å donere hunden til forskning/undervisning.

Kan man grave ned hunden?
Det finnes egne gravlunder for dyr der man kan grave ned hele dyret eller urnen. En del eiere ønsker å begrave hunden i hagen, på hytten, eller liknende. Dersom man ønsker å grave ned hele hunden uten å kremere den, må man undersøke med kommunen hvilke regler som gjelder i det aktuelle området. I tettbygde strøk er det som regel ulovlig å begrave hunden uten å kremere den først. Hunden skal ikke begraves i nærheten av dyrket mark eller drikkevann pga. smittefare. Det er også påbudt å begrave hunden så dypt at den ikke kan graves opp av ville dyr.

Hva gjør jeg dersom hunden dør av seg selv hjemme?
De fleste veterinærklinikker tar i mot døde kjæledyr og kan sende dem videre til krematoriet. Noen krematorier tar også i mot dyr direkte fra eier.

Kan man avlive hunden selv?
I jaktmiljøer er det ikke vanlig å skyte hunden sin selv når den blir syk eller skadet. Dette er ikke ulovlig så lenge dyrevelferdsloven overholdes. Avlivningen skal skje på dyrevelferdsmessige måte. Skuddet skal rettes mot hundens hjerne slik at hunden mister bevisstheten umiddelbart. I tillegg må man selvsagt overholde reglene om våpentillatelse og bruk av våpen. Kun veterinærer har lov til å avlive hunder med medikamenter.