Normal fødsel

Forberedelser
Nødvendig utstyr før fødsel:
– Valpekasse
– Termometer
– Kokvaskede håndklær
– Steril tråd evt. Kokt hyssing
– Druesukker
– Kalk

Les også: tegn på at en fødsel er unormal

 

De fleste som venter valper investerer i en valpekasse. Denne bør gjøres i stand i god tid før fødsel slik at tispen finner seg til ro. Kassen skal plasseres i et tørt og trekkfritt rom der mor og valper kan få ro. Det er viktig at denne er stor nok til at tispen får god plass til å ligge og har kanter som er høye nok til at valpene ikke kommer ut, men lave nok til at tispen kommer seg greit inn og ut. Bunnen i kassen skal til enhver tid være tørr så ikke valpene fryser. Det er vanlig å bruke absorberende materiale som f.eks. aviser i bunnen og et tykt, absorberende teppe på toppen. Tisper med mye tett pels på buken bør barberers så det er lettere for valpene å komme til spenene.

Endringer i kroppstemperatur før fødsel
Det er viktig å følge med på kroppstemperaturen til tispen de siste 5 dagene før forventet fødsel. Temperaturen bør måles minst 4 ganger daglig og enda oftere når den begynner å endre seg. Normal kroppstemperatur hos hund er 37,5 – 39,2 °C. I dagene før fødselen er det vanlig at temperaturen svinger mellom 37,5 – 38,5 °C, av og til noe lavere. 12 – 36 timer før fødsel synker temperaturen til under 37,5 °C, hos noen helt ned mot 36 °C. Etter dette temperaturfallet starter som regel fødselen i løpet av 12 timer, men hos noen kan det ta opptil 1,5 døgn. Hos tisper med kun én valp kan temperaturfallet være nesten usynlig. Under fødselen stiger temperaturen opp mot 39,5 °C og kan holde seg så høyt noen dager etter fødselen uten at det er unormalt.

Blokkingsstadiet
Under dette stadiet åpnes livmorhalsen og fostrene trykkes mot åpningen. Denne fasen varer fra 2 timer til 1,5 døgn, vanligvis 6 – 12 timer. I denne fasen er tispen rastløs. Det er vanlig at hun peser, reiser og legger seg, vil ofte ut å tisse og ikke er interessert i mat. Man bør måle temperaturen jevnlig, valpingen starter ikke før temperaturen har steget til normal kroppstemperatur.

Utpressingsstadiet
Denne fasen fra den første fosterblæren kommer til syne til den siste valpen er ute. Tispen har veer, dvs. spontane sammentrekninger av livmoren samtidig som hun bruker bukmuskulaturen til å presse. Den ytterste fosterhinnen sprekker i skjeden slik at «vannet går». Væsken som kommer er som regel luktfri, tyntflytende og klar. Dersom den indre fosterhinnen også brister kan væsken få en grønlig farge. Kort tid etter at vannet går skal den første valpen komme til syne, valpen kan fremdeles være omgitt av den indre fosterhinnen. Selve utpressingen av valpen tar vanligvis noen få minutter. Det kan gå fra få minutter og opptil 2 timer mellom hver valp. Noen ganger opptil 4 timer uten at det er noe galt. Dette sees oftest mot slutten av fødselen hos tisper med store kull. Valpene kan fødes både forlengs og baklengs, de fleste fødes med ryggen opp. De fleste fødsler er over i løpet av 2 timer, noen ganger opptil 1 døgn.

Valpene
Etter hvert som valpene fødes skal tispen fjerne eventuelle fosterhinner rundt valpen og bite over navlestrengen. Sjekk at valpene puster, tørk dem med rene, tørre håndklær og legg dem til pattene. Valper som ikke puster kan ha rester av fosterhinner eller fostervæske i munn og luftveger. Fjern da rester av fosterhinner, rist valpen mot bakken med hodet ned og gni den kraftig mellom hendene med håndklær. Se mer om dette under fødselshjelp. Dersom tispen er uforsiktig når hun biter over navlestrengen kan det føre til navlebrokk hos valpene. Hos disse tispene bør man hjelpe henne med å slite over navlestrengen. Dersom det er nødvendig å klippe må man først knytte rundt navlestrengen med en steril tråd. Dette fordi det blør betydelig mer dersom navlestrengen klippes eller skjæres enn hvis den slites over. Navlen bør desinfiseres med f. eks. jod-løsning.

Etterbyrdstadiet
Etterbyrden er rester av fosterhinner og kan sammenliknes med morkaken hos menneske. Det er en etterbyrd per valp og disse kommer ut under fødselen eller etterpå. Det er lurt å telle antall etterbyrder slik at man vet det ikke er noen igjen siden det kan øke risikoen for livmorbetennelse. Hvis ikke alle etterbyrdene har kommet 8 timer etter siste valp, skal veterinær kontaktes. Tispen vil som regel spise etterbyrdene hvis hun får muligheten. Det er usikkert om dette instinktet skyldes at etterbyrdene inneholder næringsstoffer eller at tispen gjør det for å holde det tørt og rent. En del tisper kan bli urolige dersom alle etterbyrdene fjernes, men dersom hun spiser mange kan hun få diaré. De fleste lar tispen spise de første etterbyrdene og fjerner de som kommer videre mens hun er opptatt av valpene.

Etter fødsel
De første dagene etter fødsel vil tispen ha mørk, grønnlig utflod som etter hvert går over til å bli mer blodtilblandet. Etter ca. en uke vil mengden utflod avta og etter to uker forsvinner den helt hos de fleste. Enkelte tisper kan ha blodig utflod opptil 8 uker etter fødsel. Det er da viktig å følge med om hun i tillegg har tegn til infeksjon. Vanlige symptomer på livmorbetennelse er feber, påkjent allmenntilstand, nedsatt appetitt, økt drikkelyst, illeluktende utflod, mm. Livmorbetennelse er kritisk og ved mistanke må veterinær kontaktes umiddelbart.