Patellaluksasjon

Hva er patellaluksasjon?
Patella betyr kneskål og luksasjon betyr ute av ledd. Patellaluksasjon omtales ofte som løse kneskåler og er en av de vanligste knelidelsene hos hund.

Anatomi
For å forstå konsekvensene av patellaluksasjon, er det nødvendig med litt anatomisk kunnskap. Kneet er leddet mellom lårbenet (femur), det kraftigste av de to leggbena (tibia) og kneskålen (patella). Patella ligger i en fure/et spor nederst på lårbenet (femur). Øverst er patella festet til den store muskelgruppen på fremsiden av låret. Denne muskelen heter musculus quadriceps femoris på latin og omtales ofte som den firhodete knestrekkeren i dagligtalen. Nederst er patella festet til leggbenet (tibia). Denne mekanismen fungerer som en hevarm og sørger for god styrke til strekkemusklene over kneleddet. Når kneleddet strekkes glir patella oppover, mens den glir nedover når leddet bøyes. Patella er viktig for å stabilisere og få korrekt belastning på kneleddet.

Hos noen hunder kan patella gli ut av furen på lårbenet, dette kalles patellaluksasjon. Patella kan forflytte seg på innsiden (medialt) eller utsiden (lateralt) av lårbenet. Tilstanden skyldes som oftest medfødte bygningsfeil. Dette kan være unormal benstilling i bakbena (hjulbent eller kalvbent) eller at furen på lårbenet som patella glir i, ikke er dyp nok. Når patella er utenfor denne furen, kommer den ikke tilbake på plass før quadriceps-muskelen slapper av. Hunden blir derfor ofte stående og holde det ene bakbenet oppe. Hos hunder med mild til moderat grad av patellaluksasjon kan patella forskyves ut av sporet sitt når kneet bøyes og tilbake på plass når kneet strekkes uten at eier legger merke til det. Resultatet av patellaluksasjon er et ustabilt kneledd og en unormal slitasje på kneleddet. Dette kan på sikt føre til betennelsesreaksjoner og forkalkninger i kneleddet.

Tilstanden er arvelig og vanligst på de små rasene som chihuahua, papillon, yorkshire terrier, lhasa apso, dvergpuddel, boston terrier, pekingeser, papillon, m.fl. Hos de små rasene er patellaluksasjon nesten alltid medial. Patellaluksasjon er mye mindre vanlig hos større raser, men når det sees er det som regel lateral. Patellaluksasjon kan også komme som følge av skade på kneet. Hos valper som ikke er ferdig utvokst kan patella være litt løse uten at det er unormalt.

Gradering patellaluksasjon

Det var tidligere vanlig å gradere patellaluksasjon fra 1 – 4. Nå benytter NKK samme skal som SKK (Svenska Kennelklubben), dvs. grad 0 – 3.
Patella = kneskål
Luksere = gå ut av normal stilling
Reponere = gå tilbake til normal stilling

Grad 0 – Normal

Grad 1 – Patella ligger på plass, men kan lukseres manuelt. Den glipper spontant tilbake til normalt leie

Grad 2 – Patella lukseres lett manuelt eller spontant. Den er luksert mye av tiden, men kan reponeres

Grad 3 – Patella er permanent luksert og kan ikke reponeres

Dersom hunden din er gradert etter den gamle skalaen grad 1 – 4, tolkes graderingen slik:
Grad I: patella kan forskyves manuelt, men spretter tilbake på plass av seg selv.

Grad II: patella kan forskyves manuelt eller gå ut av sporet av seg selv når kneleddet bøyes. Patella blir værende ute av sin normale posisjon til den dyttes tilbake på plass eller kneleddet strekkes.

Grad III: patella er for det meste ute av sporet sitt, men kan skyves på plass når kneleddet strekkes. Hopper ut igjen når hunden bøyer kneet.

Grad IV: Patella ligger permanent utenfor sporet sitt og kan ikke skyves på plass.

Symptomer
– Halthet på bakben. Det mest typiske er at hunden plutselig holder opp det ene bakbenet noen sekunder til minutter for så å løpe helt normalt igjen

Diagnose
Dersom veterinæren skal skrive attest for undersøkelse av patellaluksasjon må hunden være minst 12 måneder når den undersøkes. Dette fordi valper kan ha en mild grad av patellaluksasjon som retter seg når hunden er ferdig utvokst. På valper med alvorlig grad av patellaluksasjon er det lite sannsynlig at dette retter seg. De fleste veterinærer kan gi en vurdering om hunden har patellaluksasjon, men kun noen veterinærer er godkjente for å skrive kneleddsattest. Denne attesten er hovedsakelig aktuell for hunder som skal benyttes i avl. Attesten må eier selv bestille på Min side på nkk.no, deretter fylles den ut av veterinær som er godkjent for å utstede slik attest. Røntgen er nyttig for å vurdere sekundære skader i kneleddet. Ved grad 2 og 3 vil veterinæren som regel henvise hunden til en ortoped eller annen spesialist.

Behandling og prognose
Før hunden er ferdig utvokst bør man være forsiktig med overbelastning av knærne. Valper av små raser bør bæres i trapper. Hunder med mild grad av patellaluksasjon (grad 1) trenger som regel ingen behandling. Kosttilskudd med glukosamin og kontriotinsulfat er gunstig for alle leddlidelser. Hunder med grad 2 bør vurderes av ortoped om operasjon er nødvendig. Hunder med grad 3 bør i de aller fleste tilfeller opereres. Dette bør gjøres så fort som mulig etter at hunden er ferdig utvokst for å unngå sekundære forandringer i kneet. Det finnes flere ulike operasjonsteknikker. Prognosen for små raser er god etter operasjon dersom det ikke har blitt forkalkninger i kneet. Prognosen for større hunder er avventende. Det kan være vanskelig å få et ben som fungerer helt normalt. Hunder med patellaluksasjon skal ikke brukes i avl.