Alt du lurer på om kjemisk kastrering av hund

Kjemisk kastrering brukes ofte til hannhunder som har uønsket atferd relatert til seksualdrifter. Det kan være hunder som er aggressive mot andre hunder, som jokker på folk og ting, som markerer inne, som er vanskelige å trene fordi de er ufokuserte, mm.

Kjemisk kastrering demper sekusaldriften og kan gjøre hannhunder mindre kranglete

Hva er kjemisk kastrering?
Kjemisk kastrering er en metode der testiklenes funksjon hemmes. De fleste som snakker om kjemisk kastrering i Norge, mener bruk av legemidler som nedregulerer kjønnshormonene.

Hva menes med kjemisk kastrering med chip/implantat?
Det finne ulike legemidler som brukes til kjemisk kastrering. Preparatet som brukes mest i Norge heter Suprelorin og er et implantat som settes inn under huden. Implantatet omtales også ofte som “chip” av eiere. Dette har ikke noe med mikrochip som benyttes ved ID-merking å gjøre.

Les også: ulike typer kjemisk kastrering

Hvordan setter man inn Suprelorin?
Kun veterinærer kan sette inn Suprelorin. Selve prosessen foregår omtrent på samme måte som ID-merking. Implantatet settes inn under huden med en kanyle. Vanligvis setter man implantatet under huden i nakken. Hunden trenger ikke narkose eller bedøvelse.

Kjemisk kastrering gjøres hos veterinær. Det mest brukte er Suprelorin, et implantat som varer ca. 6 mnd.

Hvordan virker Suprelorin?
Virkningen av Suprelorin er at interessen for løpetid og parring reduseres kraftig eller forsvinner helt hos hannhunder. I tillegg reduseres produksjonen av sædceller. I hjernen er det en hormonproduserende kjertel som heter hypofysen. Denne produserer og frisetter blant annet follikkelstimulerende hormon (FSH) og luteiniserende hormon (LH). Suprelorin inneholder virkestoffet deslorelin som reduserer produksjonen og frisettelsen av disse to hormonene. Det igjen fører til at testosteronnivået synker og hunden får redusert sexlyst (libido) og nedsatt produksjon av sædceller.

Hvilke hunder egner Suprelorin seg til?
– Hannhunder som skal brukes i avl senere, men av ulike årsaker er vanskelige å håndtere som fertile
– Hannhunder der man ønsker å teste ut effekten av å kastrere. Dette kan være hunder med atferdsproblemer, aggresjon, overdreven sexlyst, mm
– Hannhunder som bør kastreres av medisinske årsaker, men hvor operasjon vurderes som risikabelt. Et typisk eksempel kan være en gammel hund med forstørret prostata

Kjemisk kastrering brukes ofte for å teste ut effekten av en eventuell kirurgisk kastrering.

Hvilke hunder egner Suprelorin seg IKKE til?
Hunder med fryktaggresjon kan bli verre etter kastrering, både kjemisk og kirurgisk.

Hvor lang tid tar det før Suprelorin virker?
Det tar 4 – 6 uker før nivået av testosteron i blodet synker. De fleste vil merke endring på hunden etter ca. en måned. Det tar 6 uker før det regnes som trygt å ha hunden sammen med tisper med løpetid. Noen merker en effekt allerde etter 2 uker.

Hvor lenge varer Suprelorin?
Det finnes to ulike styrker. Det er vanligst å først prøve 4,7 mg som varer i minst 6 måneder. 9,4 mg varer i minst 12 måneder.

Hvilken effekt kan man forvente av Suprelorin?
– Redusert sexlyst og mindre interesse for løpetid
– Roligere/greiere med andre hunder
– Mer fokusert

Hva er bivirkningene?
De fleste har lite bivirkninger av Suprelorin. Det vanligste er kløe og eventuelt hevelse der implantatet blir satt inn. Noen hunder kan bli daffere/latere og gå opp i vekt. Hunder som er fryktaggressive kan bli verre. I sjeldne tilfeller kan hunden få pelsforandringer eller lekkasje av urin.

Noen hunder kan bli latere og gå opp i vekt etter kjemisk kastrering.

Kan testiklene krympe pga. Suprelorin?
Ja, testiklene blir betydelig mindre, noen ganger nesten halv størrelse. Etter hvert som effekten går ut vil størrelsen normaliseres.

Kan man kjenne implantatet under huden?
Ja, noen ganger kan man kjenne implantatet under huden. Det kjennes som en liten stang som er en drøy centimeter lang og noen millimeter tykk.

Må implantatet fjernes?
Nei, Suprelorin trenger ikke å fjernes. Man tar kun ut implantatet dersom man ønsker å reversere effekten/avslutte behandlingen.

Kan man gi Suprelorin på nytt når effekten går ut?
Ja, man kan trygt gi Suprelorin på nytt. Dersom man er fornøyd med effekten bør man imidlertid vurdere kirurgisk kastrering, særlig dersom det er en forholdsvis ung hund.

Kan hunden brukes i avl senere?
Ja, men det kan ta tid før hunden er fertil (fruktbar) igjen. Implantatet som er vanligst å bruke varer i MINST 6 måneder. Ofte flere måneder utover dette. Dersom man vet at hunden skal brukes i avl bør man vurdere å fjerne implantatet.

Hvor mye koster Suprelorin?
Implantatet som varer 6 måneder koster vanligvis et sted mellom 1200 og 2000 kroner.

Kan man gi Suprelorin til tisper?
Suprelorin er ikke godkjent til bruk på tisper, men det brukes likevel i blant. Det er ikke ulovlig, men må da gjøres på egen risiko. Suprelorin brukes til tre ulike formål på tispe:
– Prevensjon
– Fremskynde løpetid
– Inkontinens (urinlekkasje) hos steriliserte tisper