Forsikring av hund

De fleste hundeeiere vet om at man kan forsikre hunden sin, men har mange spørsmål rundt temaet. Det kan være lurt å undersøke med flere selskaper før man velger forsikring. De fleste forsikringsselskaper i Norge i dag tilbyr hundeforsikring, men det er stor variasjon i hvor god dekningen er.

 

Gjensidige forsikrer 45 000 norske hunder (pr. juni 2015) og er dermed blant de ledende selskapene på hundeforsikring i Norge. Spørsmålene under er besvart av Gjensidige og kan variere hos andre forsikringsselskaper.

Hvorfor bør jeg forsikre hunden min?

Det er relativt stor sannsynlighet for at hunden trenger veterinærbehandling i løpet av året. I snitt for alle raser er det 12% sannsynlighet. For enkelte raser er sannsynligheten mer enn 40%. En rekke behandlinger og operasjoner er svært kostbare. Hunden er et familiemedlem og de fleste hundeeiere vil gjøre alt for at hunden skal bli behandlet og bra igjen hvis den blir syk eller skadet, selv om veterinærbehandling blir kostbar.

Når bør jeg forsikre hunden min?
Så snart det er mulig og uansett før 4 mnd alder. Forsikringsdekningen blir betydelig redusert ved første gangs forsikring etter 4 mnd.

Gjelder forsikringen hele hundens liv?
Ja veterinærutgiftsforsikringen fornyes hvert år til den blir avsluttet av forsikringstaker. Forsikringen for død annulleres ved 10 års alder.

Dekker forsikringen skjulte feil, dvs. medfødte plager som ikke oppdages før valpen er solgt fra oppdretter?
Ja hvis den er forsikret før 4 mnd alder.

Trenger man veterinærattest for å forsikre hunden?
Bare hvis hundens verdi overstiger kr 30 000.

Hvor mye er egenandelen?
Vanligvis 25% av veterinærutgiftene. Egenandel kan økes for å redusere forsikringsprisen.

Betaler forsikringsselskapet direkte til veterinæren eller må eier legge ut selv?
Vanligvis avklares dekning mellom veterinær og forsikringsselskap. Deretter betaler eier kun egenandelen direkte til veterinær. Dette er mest aktuelt ved kostbare veterinærbesøk. Dersom hunden har vært gjentatte ganger hos veterinær for samme problem, kan eier sende inn kvittering for de aktuelle besøkene og få tilbakebetalt beløpet som overskrider egenandelen. Husk å sende inn journaler/sykehistorie også.

Veterinærutgiftsforsikringen dekker veterinærutgifter påløpt i forsikringstiden som følge av sykdom eller ulykke. Innenfor forsikringssummen dekkes også bandasje- og beskyttelsesmateriell, medisiner og preparater, kiropraktikk, fysioterapi og akupunktur. Rehabilitering (i praksis trening i vann) dekkes når det er avtalt.
Ved en del sykdommer er det en forutsetning for dekning at hunden ble forsikret før 4 mnd. alder. Eksempler er:

– Hofteleddssykdommer som f. eks. hofteleddsdysplasi (HD)
– Albueleddssykdommer som f. eks. albueleddsdysplasi (AD)
Osteochondrose (OCD)
Løse kneskåler (patellaluksasjon)
– Vekstforstyrrelser i skjelett
– Lang bløt gane
Korsbåndskade

Forebyggende undersøkelse og/eller behandling dekkes ikke. Annet som ikke dekkes er:

Tannkjøttbetennelse (gingivitt)
Løse tenner (periodontitt)
Tannsteinfjerning
Retente melketenner
Feilstilte melketenner
En eller begge testikler i buken (kryptokisme)
Innbilt drektighet
– Endring av adferd på grunn av hormonell ubalanse
Navlebrokk

Entropion/ektropion dekkes ikke hos følgende raser:
Basset hound, Blodhund, Boxer, Bracco Italiano, Bullmastiff, Engelsk Bulldog, Grand danois, Mastino Napoletano og Shar pei.

Kirurgisk korrigering av hud dekkes ikke hos følgende raser:
Basset hound, Blodhund, Engelsk Bulldog, Bullmastiff, Mastino napoletano, Mops og Shar Pei.

Keisersnitt og fødselshjelp dekkes ikke hos følgende raser:
Engelsk bulldog, Fransk bulldog, Boston Terrier, Chihuahua og Pomeranian.

Se Gjensidige.no for fullstendige vilkår.
Hvor mye omtrent koster det å forsikre de ulike rasene?
Prisene varierer fra noen hundrelapper til 10 000 pr år. Rase betyr svært mye men alder er også av stor betydning.

Tips før du velger forsikring

Hva forsikringen dekker
En del forsikringer dekker ikke medfødte feil, tannbehandling, rehabilitering, mm. Hva forsikringen dekker kan også avhenge av alder, rase og hvor gammel hunden er når den forsikres.

Dekning
Pass på at du får en forsikring med god dekning. Blir hunden syk eller skadet i helg eller helligdager kan det fort koste 50 000 eller mer. Undersøk også om forsikringen dekker kjøpesummen av hunden ved død eller tyveri.

Alder
Noen forsikringer er ikke gyldige eller blir veldig dyre når hunden er over en viss alder, vanligvis 10 år. Pass på å velge en forsikring som varer hele hundens liv.