Det finnes mange parasitter og behandlingsalternativer til hund. Ved reise i Europa er parasittene nevnt under de mest aktuelle:

Flått
Lopper
Lus
Mygg
Sandflue
Hjerteorm
Fransk hjerteorm
Lungeorm
Revens dvergbendelorm

Av disse er det kun revens dvergbendelorm det er pålagt å behandle mot før innreise til Norge. Imidlertid bør hunden beskyttes mot samtlige av de nevnte parasittene som finnes i området dere skal reise til. Man må kombinere to eller tre preparater for å få tilstrekkelig beskyttelse. Preparatene kan ha effekt mot flere parasitter en det de har godkjennelse til å markedsføres for. Husk at for innvollsparasittene bør hunden også behandles når den er tilbake i Norge.

Eksempler på behandlingskombinasjoner

Bayvantic
Milbemax

Advocate Bayvantic DroncitAdvocate Droncit Scalibor

Når skal behandlingen gis?
Hunden skal behandles før den reiser for å ha best mulig beskyttelse når den ankommer reisemålet. Hvor lenge før reisen du skal behandle avhenger av preparatet du bruker. Scalibor oppnår full effekt etter 1 uke, seresto etter 2 døgn. De fleste påflekkingspreparatene oppnår full effekt etter 24 timer. Dersom du skal bruke flere ulike påflekkingspreparater bør det gå ca et døgn i mellom behandlingen.

Må hunden behandles flere ganger på reisen?
Seresto varer 8 mnd., Scalibor 5 – 6 mnd. De fleste påflekkingsmidlene varer 2 – 4 uker. For tabletter mot hjerte- og lungeorm er det stort sett anbefalt å behandle hver 4. uke. Dette står i pakningsvedlegget. Dersom hunden er i utlandet lenger enn preparatet du bruker har effekt bør hunden behandles på nytt mens den er i utlandet.
Husk kravet om å behandle mot revens dvergbendelorm 1 – 5 dager før innreise til Norge.

Kan hunden bade?
Dersom du bruker påflekkingspreparater skal ikke hunden bade før virkestoffet er trukket inn i huden. Dette tar vanligvis fra noen timer til opp mot et døgn. Når virkestoffet har trukket inn kan hunden bade i ferskvann og saltvann. Hunden skal ikke sjamponeres. Da vaskes virkestoffet ut. Hvis man likevel har sjamponert hunden må man vente ca. et døgn til fettstoffene i huden har bygget seg opp igjen og deretter behandle på nytt. Bruk av halsbånd fungerer på samme måte. Effekten av tabletter bilr ikke redusert ved bading eller sjamponering.

[/bt_bb_text][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section]