Aktuelle parasitter ved reise i Europa

https://hundehelse.no/wp-content/uploads/2020/10/iStock_000034153596_Large-e1438866489685-1280x937.jpg

Det finnes mange parasitter og behandlingsalternativer til hund. Ved reise i Europa er parasittene nevnt under de mest aktuelle:

Flått
Lopper
Lus
Mygg
Sandflue
Hjerteorm
Fransk hjerteorm
Lungeorm
Revens dvergbendelorm

Av disse er det kun revens dvergbendelorm det er pålagt å behandle mot før innreise til Norge. Imidlertid bør hunden beskyttes mot samtlige av de nevnte parasittene som finnes i området dere skal reise til. Man må kombinere to eller tre preparater for å få tilstrekkelig beskyttelse. Preparatene kan ha effekt mot flere parasitter en det de har godkjennelse til å markedsføres for. Husk at for innvollsparasittene bør hunden også behandles når den er tilbake i Norge.

Eksempler på behandlingskombinasjoner

Bayvantic
Milbemax

Advocate Bayvantic DroncitAdvocate Droncit Scalibor

Når skal behandlingen gis?
Hunden skal behandles før den reiser for å ha best mulig beskyttelse når den ankommer reisemålet. Hvor lenge før reisen du skal behandle avhenger av preparatet du bruker. Scalibor oppnår full effekt etter 1 uke, seresto etter 2 døgn. De fleste påflekkingspreparatene oppnår full effekt etter 24 timer. Dersom du skal bruke flere ulike påflekkingspreparater bør det gå ca et døgn i mellom behandlingen.

Må hunden behandles flere ganger på reisen?
Seresto varer 8 mnd., Scalibor 5 – 6 mnd. De fleste påflekkingsmidlene varer 2 – 4 uker. For tabletter mot hjerte- og lungeorm er det stort sett anbefalt å behandle hver 4. uke. Dette står i pakningsvedlegget. Dersom hunden er i utlandet lenger enn preparatet du bruker har effekt bør hunden behandles på nytt mens den er i utlandet.
Husk kravet om å behandle mot revens dvergbendelorm 1 – 5 dager før innreise til Norge.

Kan hunden bade?
Dersom du bruker påflekkingspreparater skal ikke hunden bade før virkestoffet er trukket inn i huden. Dette tar vanligvis fra noen timer til opp mot et døgn. Når virkestoffet har trukket inn kan hunden bade i ferskvann og saltvann. Hunden skal ikke sjamponeres. Da vaskes virkestoffet ut. Hvis man likevel har sjamponert hunden må man vente ca. et døgn til fettstoffene i huden har bygget seg opp igjen og deretter behandle på nytt. Bruk av halsbånd fungerer på samme måte. Effekten av tabletter bilr ikke redusert ved bading eller sjamponering.

Les flere artikler