Addison

Definisjon og årsak
Addison kalles også hypoadrenokortisisme og er en tilstand med for lave nivåer av kortison og/eller aldosteron. Dette kan skyldes nedsatt funksjon i binyrebarken, brist i stimuleringen av binyrebarken fra hypofysen eller medisinsk behandling (hunder som behandles mot cushing). Ofte finner man ikke årsaken til hvorfor produksjonen i binyrebarken er nedsatt. Tilstanden er uvanlig på hund. Ca. 75 % av hunder som får Addison er tisper, typisk i 4-5 års alderen. Raser som labrador retriver, kongepuddel og portugisisk vannhund er mer utsatte.

Symptomer
– Nedsatt allmenntilstand over tid
– Nedsatt appetitt og avmagring
– Svakhet
– Vinglete og vanskelig for å reise seg
– Brekninger
– Diaré
– Sensitiv for varme
– Økt drikkelyst
– Tisser mer enn normalt
– Sensitiv for berøring av buken
– Dehydrering
– Lav puls

Diagnose
Diagnosen stilles ved hjelp av blodprøve, urinprøve og ACTH-stimuleringstest. På blodprøven vil hos de fleste hundene nivået av kalium være høyt og nivået av natrium være lavt. Mange får også lave nivåer av glukose og kalsium. Hos noen hunder med Addison er blodverdiene normale og det kan da være nødvendig å ta en ACTH-stimuleringstest. ACTH (adrenocorticotropic hormone) produseres i hypofysen i hjernen og stimulerer frigjøringen av kortisol og aldosteron fra binyrebarken. Testen gjennomføres ved at det først tas en blodprøve. Deretter får hunden en sprøyte med kunstig ACTH. 2 timer etter dette tas en ny blodprøve. Hos hunder med Addison vil nivået av kortisol være lavere enn normalt etter stimulering med kunstig ACTH. På en urinprøve vil ofte kortisol/kreatinin-ratioen være unormal. Urinprøve bør tas på samme måte som blodprøve ved en ACTH-stimuleringstest.

Behandling og prognose
Hunder som er kraftig allmennpåkjente må ha umiddelbar behandling på klinikk. De som har et mer kronisk forløp behandles med kortison. Kortison må gis av eieren i tablett-form hele hundens liv. Det krever jevnlig oppfølgning med blodprøver og ACTH-stimuleringstester for å finne riktig dose. Prognosen er god så lenge kortison gis i riktig dose.