Albueleddsdysplasi

Definisjon og årsak
Albueleddsdysplasi er en fellesbetegnelse for flere ulike utviklingsfeil i albuen. Dette fører til feilbelastning og unormal slitasje i albueleddet. Videre vil det bli betennelsesreaksjoner, skade på leddbrusken og forkalkninger i albueleddet som forårsaker smerter og nedsatt funksjon i albueleddet. AD sees hyppigst hos store, hurtigvoksende raser. Årsaken er sammensatt og ikke fullstendig kartlagt. Arvelighet, hurtig tilvekst, ernæring og eventuelle skader kan være utløsende faktorer.

Normalt albueledd
For å forstå AD må man vite det grunnleggende om albuens normale anatomi og utvikling. Albueleddet består at tre knokler, ett overarmsben (humerus) og to underarmsben (radius og ulna). Leddbrusk er høyst nødvendig for å få glatte leddflater og beskytte knoklene i leddet.

Hos valper har de lange knoklene vekstsoner med en spesiell type brusk som kalles tilvekstbrusk eller endokondral brusk. Brusken danner nytt vev slik at knoklene vokser i lengden. På denne måten kan derfor én knokkel hos valper i virkeligheten bestå av flere biter. Når valpen er ferdig utvokst vil brusken i vekstsonene bli til knokkelvev slik at bitene vokser sammen til en fullstendig knokkel. Ulna består hos valp av fire biter som til slutt skal vokse sammen til en.

Ved AD er en eller flere av følgende lidelser tilstede

1) Uoverensstemmelse i leddet (incongruity)
Knoklene i albueleddet passer dårlig sammen. Dette skyldes som regel at radius og ulna vokser i ulikt tempo

2) Fragmented processus coronoideus (FPC)
En bit av ulna kalt processus coronoideus knekker av. Vanligste årsak er at radius vokser for sakte slik at denne biten av ulna knekker av. Utsatte raser er gigant-rasene, schäfer, rottweiler, doberman, golden retriever, labrador retriever og berner sennen. Lidelsen sees også på mindre raser som cocker spaneil og springer spaniel. Ofte rammes hunden på begge forbena.

3) Ununited processus anconeus (UPA)
En bit av ulna kalt processus anconeus vokser ikke fast til resten av ulna slik den skal. Denne skal normalt vokse fast når valpen er 20 – 24 uker gammel. En vanlig årsak til UPA er at ulna vokser saktere enn radius slik at det blir spenn i albueleddet. Spennet gjør at denne biten av ulna ikke vokser fast slik den skal. Overfôring med kalsium og/eller energi kan utløse UPA. Skade/slag mot albuen kan også utløse UPA. Utsatte raser er schäfer og basset hound. Hannhunder rammes oftere enn tisper. Ca 30 % av hundene med UPA rammes på begge forbena.

4) Osteochondrose Osteon betyr ben og chondros betyr brusk. Dette er dermed en lidelse som rammer brusk og knokkelvev. Ved osteochondrose er det en svikt i forbeningsprossessen av brusk. Hos unge valper i vekst finnes det blodkar i leddbrusken. Disse skal tilbakedannes og fylles av brusk. Dersom i stedet hele blodkaret dør samtidig vil ikke brusken få den næringen den trenger og brusken i dette området dør. Brusk som skulle blitt til benvev vil da bli bløt og lite slitesterk. Det kan i noen tilfeller løsne biter av brusken. Dette gjør at leddflaten ikke lenger er glatt og knoklene under brusken kan skades. Resultatet er betennelsesreaksjoner og smerter i leddet.

Slike løse biter kalles osteochondrose dissecans (OCD). I albuen er det oftest humerus som rammes av osteochondrose. Utsatte raser er doberman, sibirsk husky og collie.

Symptomer
– Halthet i ulik grad på forben
– Haltheten vil ofte forverres ved aktivitet
– Unge hunder, som regel under 1 år
– Holder forbenet ut fra kroppen
– Hoven og øm i albueleddet

Diagnose
Røntgen. Hunden må være minst 12 måneder gammel når bildene tas uansett rase. På røntgen sees løse biter av forkalket brusk, løse biter av underarmsbenet (ulna) og/eller at de tre knoklene i albueleddet passer dårlig sammen. Røntgen anbefales av alle hunder av utsatte raser. Dersom AD oppdages før hunden har utviklet symptomer er prognosen ved operasjon bedre. Les mer om AD-røntgen.

Behandling og prognose
Ved mistanke om AD er det avgjørende for hundens fremtid at den får rask behandling før det har blitt kroniske forandringer i albueleddet. I de fleste tilfeller hos unge hunder er operasjon det beste behandlingsalternativet.

– Operasjon
– Smertestillende og betennelsesdempende
– Kontrollere at fôret inneholder riktig mengde energi, kalsium og fosfor
– Kosttilskudd med glukosamin og kondriotinsulfat
– Overvektig hund må slankes. Svømming er effektiv og skånsom trening
– Fysikalsk behandling

Med operasjon i ung alder før det har blitt forkalkninger i leddet, er prognosen god. Hunder som er operert for AD egner seg ikke som brukshunder, men kan klare seg utmerket som selskapshunder. Uten operasjon er prognosen dårlig. Hunder med AD skal ikke benyttes i avl.