Anaplasmose

Definisjon og årsak
Anaplasmose er en sykdom som skyldes infeksjon med den encellede parasitten Anaplasma phagocytophilum. Parasitten overføres med flått og infiserer en type hvite blodceller som heter granulocytter.

Symptomer
- Nedsatt allmenntilstand
- Feber
- Ustøhet

Diagnose
Diagnosen stilles ved hjelp av blodprøve.

Behandling og prognose
Langvarig antibiotikabehandling (opptil 8 uker ikke uvanlig). Senvirkninger med lavt energinivå og vekttap opptil 6 måneder etter infeksjon er ikke uvanlig. Flåttbeskyttelse anbefales for å forebygge sykdom.