Babesiose

Definisjon og årsak
Babasia er en encellet parasitt som lever inne i de røde blodcellene. Hunden smittes via flått. Mennesker og mange andre pattedyr kan også smittes. Dyr kan være bærere av Babesia uten selv ha symptomer.

Symptomer
Babesia-infeksjon varier fra akutt eller kronisk sykdom til friske smittebærere uten symptomer.
– Feber
– Nedsatt allmenntilstand
– Rask pust
– Skjelvninger
– Dårlig appetitt og vekttap
– Mørk urin
– Bleke eller gule slimhinner
– Nevrologiske symptomer
– Diaré
– Stor i buken

Diagnose
Diagnosen stilles ved å se på blodutstryk i mikroskopet der man kan se parasitten inne i de røde blodcellene. På en blodprøve vil man se at hunden har blodmangel og man kan teste for antistoffer mot Babesia. En urinprøve vil ofte gi utslag på blod og hemoglobin. Milten vil være forstørret.

Behandling og prognose
De fleste blir friske med behandling. Hunder med den akutte formen må som regel behandles og overvåkes på klinikk. Det finnes nå en vaksine mot Babesia. Alle hunder som oppholder seg i områder med flått bør få forebyggende behandling mot flått.