Barlind

Hvor farlig er barlind?
Alle inntak av barlind er alvorlige. Barlind kan gi akutt hjertesvikt. Hele planten bortsett fra den røde frukten er giftig. Hunden kan bli forgiftet av å tygge på grener eller tørre barnåler på bakken. Barlind er et bartre som brukes mye til hekk og fasongklippede busker.

Hva gjør jeg hvis hunden spiser barlind?
Oppsøk veterinær umiddelbart. Hunden må legges inn til overvåkning og monitorering av hjertet. Veterinæren kan velge å gi brekkmiddel og/eller medisinsk kull avhengig av hvor lenge siden det er hunden spiste barlind. Dersom hunden har lav hjerterytme eller kramper må disse symptomene også behandles.

Symptomer på forgiftning
Symptomer sees som regel innen 2 timer. Hunder som utvikler symptomer har forholdsvis dårlig prognose.
- Sikling
- Oppkast
- Diaré
- Magesmerter
- Skjelvninger
- Ustøhet
- Store pupiller
- Pusteproblemer
- Lav puls
- Kramper
- Koma