Bendelorm hos hund

Hva er bendelorm?
Bendelorm er en gruppe flatormer som lever i tarmen hos virveldyr. Bendelormen har et båndformet utseende, på engelsk har den fått det beskrivende navnet tapeworm. På hodet (scolex) har bendelormen sugeskåler den fester i tarmveggen. Ormen kan suge opp næring over hele kroppsoverflaten, munnen brukes kun som feste.

De ulike bendelormartene varierer i lengde fra noen millimeter til flere titalls meter. Bendelormens kropp er leddet. Leddene blir større og større jo nærmere halen man kommer. Etter hvert som leddene i haleenden modnes, vil de løsne og komme ut med avføringen. Hvert ledd kan inneholde opptil 50 000 egg. Denne strukturen gjør at eggene tåler godt varme, kulde og tørke.

Livssyklus
For å utvikles videre er må bendelormeggene spises av en mellomvert. De ulike bendelormene bruker ulike virveldyr eller virvelløse dyr som mellomverter. Hos virveldyrene vil bendelormeggene klekke i tarmen. Herfra fraktes de med blodet til leveren og deretter videre til muskulatur.

I muskulaturen hos mellomvertene danner larvene blærer/cyster. Når mellomverten spises av en endevert som f. eks hund vil larvene utvikle seg til voksne ormer i hundens tarmer.

Bendelorm som sees hos hund
Bendelorm er generelt ganske sjelden hos hund i Norge. Vanlig på katt.
– Dipylidium caninum: hundens bendelorm. Vanlig over hele verden, men ikke så vanlig i Norge
– Echinococcus granulosus: vanlig over hele verden. Mindre vanlig i Norge, men finnes her også
– Echinococcus multilocualris: denne er bedre kjent som revens dvergbendelorm. Finnes på den nordlige halvkule i Nord-Amerika, Asia og Europa. Denne er ikke påvist i Norge, men finnes i Sentral- og Øst-Europa. Funnet så langt nord som i Sverige
– Mesocestoides spp.: flere arter i denne slekten kan smitte hund. Vanlig i de fleste europeiske land, men sjelden i Norge
– Taenia spp.: flere arter i denne slekten kan smitte hund. Sees over hele Europa, også i Norge

Hvordan smittes hunden av bendelorm?
Hunden smittes ved å spise en mellomvert med bendelormlarver. Jakthunder som spiser slakteavfall, lemen, mm. er den gruppen hunder som oftest smittes med bendelorm i Norge.
De ulike bendelormen bruker ulike mellomverter:- Dipylidium caninum: lopper og blodsugende lus
– Echinococcus granulosus: sau, geit, storfe, gris, reinsdyr, hjort, elg, rådyr, hest
– Echinococcus multilocualris: smågnagere som mus, rotter og ekorn
– Mesocestoides spp.: smågnagere, fugler, firfisler
– Taenia spp.: lemen og andre gnagere, storfe, småfe, hjort, reinsdyr

Er bendelorm farlig for hunden?
De fleste hunder med bendelorm har ingen eller få symptomer. Valper kan ha dårlig tilvekst, voksne hunder kan gå ned i vekt. Bendelorm kan gi kløe rundt analåpningen eller bidra til at analkjertlene blir tette eller irriterte.

Hvordan merker jeg at hunden har bendelorm?
Ledd av bendelorm kan av og til sees i avføringen. Disse sees som hvite rektangulære eller firkantede. For sikker diagnose, samt bestemmelse av hvilken bendelorm hunden har, må man ta avføringsprøve.

Kan hundens bendelorm smitte mennesker eller andre dyr?
Ja. Menneske kan fungere som mellomvert for Dipylidium caninum, Echinococcus granulosus og multilocularis, samt flere av Taenia-artene. Katt kan være endevert for flere Taenia-arter fra hund. Bendelorm er vanlig hos katter som jakter. Andre hundedyr som ulv, rev og mår kan også være endeverter. Hunder kan av og til smittes av Taenia taeniaeformis som er vanlig hos katt.

En del bendelorm-arter kan være farlige for mennesker og andre mellomverter fordi de danner cysteliknende svulster i indre organer. Dette kan ta flere år. Dette er årsaken til de strenge reglene for behandling av revens dvergbendelorm for hunder som har vært utenlands.

Hvordan behandles bendelorm?
Det finnes mange effektive preparater mot bendelorm. Eksempler er Banminth, Droncit, Drontal, Milbemax, Panacur, Profender, Veloxa, m.fl.