Borrelia-vaksine

Hva vaksineres hunden mot?
Borreliose eller Lyme-disease forårsakes av bakterien Borrelia burgdorferi som overføres med flått. Hos hund er et av de vanligste symptomene halthet som veksler mellom ulike ben pga. leddbetennelser. Det kan ta flere uker eller måneder før symptomene oppstår. Andre symptomer kan være feber, nedsatt allmenntilstand, nyreskader og i noen tilfeller skader på hjertet eller nervesystemet. Borreliose behandles med antibiotika, men behandlingen er ofte lang og dersom hunden har gått over lang tid med leddbetennelser, kan forandringene i leddene ha blitt kritiske.

Hvilke hunder bør vaksineres?
Hunder som ferdes i områder med mye flått. Særlig viktig er det å vaksinere hunder som ikke tåler legemidler som benyttes for å beskytte hunden mot flått. Flåtten er aktiv når det er over 5 grader om natten. I Sør- og Øst-Norge vil det vanligvis bety fra mars til slutten av oktober. Siden borreliose overføres med flått, kan man også oppnå god beskyttelse ved hjelp av flåtthalsbånd, påflekkingsvæske eller tabletter.

Når skal vaksinene gis?
Vaksinen gis første gang ved 12 ukers alder og gjentas etter 3 uker. Deretter skal hunden revaksineres en gang i året.