Botulisme

Definisjon og årsak
Botulisme forårsakes av en bakterie kalt Clostridium botulinum. Den produserer sporer som kan overleve i årtier tross både frost eller koketemperatur. Denne bakterien finnes i jord der det ikke er oksygen og produserer en nervegift som gir lammelser av muskler. Den vanligste måten hunder smittes på er ved å spise slakteavfall som har ligget en stund i et varmt miljø.

Symptomer
- Svakhet
- Stivhet
- Skjelvninger
- Problemer med å bevege seg, vil ikke gå
- Hopper med bakbena
- Problemer med å svelge
- Får ikke lukket munnen
- Lammelser
- Lungebetennelse

Diagnose
Diagnosen stilles ofte basert på sykehistorie, kliniske symptomer og ved å utelukke andre mulige årsaker til muskellammelser. For å bekrefte diagnosen må man utføre et dyreforsøk (f.eks. gi den mistenkte smittekilden til mus). Denne metoden benyttes stort sett bare når det er snakk om mistanke om botulisme-utbrudd på menneske.

Behandling og prognose
Botulisme krever rask behandling. Hunden trenger behandling mot nervegiften og væskebehandling. Antibiotika kan være aktuelt dersom hunden også har utviklet lungebetennelse. Dersom hunden kommer til behandling raskt er prognosen god. Uten behandling vil hunden mest sannsynlig ikke klare seg.