Brudd og brister

Definisjon og årsak
Brudd kalles fraktur på fagspråket og betyr diskontinuitet i benvev. Det betyr at knokkelen har fått en større eller mindre sprekk. Brist kalles fissur på fagspråket og er i prinsippet et lite brudd. Det er ikke noe klart skille på brudd og brist, men vanligvis brukes brudd dersom knoklene er feilstilte og brist dersom knoklenes posisjon er uendret. Både brudd og brister kan skje i hvilken som helst knokkel i kroppen. Årsaken til brudd eller brist er en skade eller overbelastning. Det er vanlig å dele brudd inn i to hovedgrupper. Hvert brudd vil passe inn under et punkt i begge gruppene. I tillegg er det mange undergrupper av brudd i den første gruppen.

Dislokert eller ikke dislokert brudd
– Dislokert brudd: knoklene er forskjøvet i forhold til hverandre ved bruddlinjen. Ved denne typen brudd kan det være en eller flere bruddlinjer og evt. løse biter av benvev
– Ikke dislokert brudd: knoklene ligger i riktig posisjon i forhold til hverandre ved bruddlinjen

Åpent eller lukket brudd
– Lukket brudd: knokkelen kommer ikke ut gjennom huden
– Åpent brudd: knokkelen kommer ut gjennom huden
Brudd med avrevne nerver og blodkar

Symptomer
– Halthet, som regel akutt
– Hevelser
– Smerte ved berøring
– Ofte kan eier fortelle om en spesifikk hendelse

Diagnose
Mistanke fattes ved klinisk undersøkelse. Diagnosen bekreftes med røntgen.

Behandling og prognose
Bruddet må stabiliseres så raskt som mulig. Bruddflatene må ligge korrekt inntil hverandre for så å fikseres. Fikseringen avhenger av type brudd og hvor bruddet er. I en del tilfeller er det tilstrekkelig med støttebandasje/gips, mens man i andre tilfeller må operere. Ved operasjon er det vanlig å fiksere bruddet ved hjelp av plater eller stifter. Brudd gror fortere på valper og unge huder. På en 3 mnd. gammel valp er legningstiden ca. 2 uker, på en 6 mnd. gammel valp ca. 4 uker, mens den på en voksen hund er 6-8 uker. Brudd gror saktere hos overvektige dyr og hos smårasene. Hunden må ta det med ro til bruddet er helt grodd.

De fleste brudd har god prognose med rask behandling dersom hunden ikke har andre skader i tillegg. F.eks. etter en påkjørsel kan det være skader på lunger, milt, lever, hjerne eller andre organer. Prognosen avhenger da av disse skadene. Rehabilitering med fysioterapi, mm. er å anbefale, også etter operasjon. Brudd i ryggsøylen er alvorlig.

Noen av de vanligste stedene for brudd hos hund

Brudd i albuen
Albuespissen kalles olecranon. Dette er øverste del av det ene underarmsbenet (ulna). Senefestet til triceps-muskelen fester på olecranon. Brudd i albuen krever operasjon. Uten operasjon vil triceps-muskulaturen dra bruddet fra hverandre og det vil ikke gro.

Brudd i bekkenet (pelvis)
Vanligste årsaken til bekkenbrudd hos hund er påkjørsler. Slike brudd er svært smertefulle. Hunden vil ha store problemer med å belaste ett eller begge bakbena og i noen tilfeller ha lammelser av bakparten. Det er ikke uvanlig at urinveiene eller nerver er skadet i tillegg ved bekkenbrudd. Krever som regel operasjon. Prognosen avhenger om det er skade på nerver eller ikke.

Brudd i halebenet (sakrum)
Symptomene er ofte nevrologiske. Inkontinens og lammelser i halen er vanlig. Kan være veldig smertefullt. Behandlingen er hovedsakelig smertestillende og ro. Inkontinensen forsvinner som regel når bruddet gror. Hvis lammelsen i halen ikke forsvinner i løpet av noen uker kan haleamputasjon bli nødvendig. Prognosen er avventende.

Brudd i halen
Som regel vil det være nok med stabilisering av bruddet. I noen tilfeller må delen av halen bak bruddet amputeres. Prognosen er god.

Brudd i kneskålen (patella)
Hvis kneskålen er delt i to, må den opereres. Uten operasjon vil hunden ha store smerter og det er ikke forsvarlig å la den leve.

Brudd i leggbena (tibia og fibula)
Hunden har to ben i leggen, tibia og fibula. Tibia bærer nesten hele vekten. Ved brudd i begge knoklene bør hunden opereres. Ved brudd i kun fibula, vil det som regel gro fint med fiksering og hvile. Ved brudd i kun tibia, kan bruddet fikseres for så å holde hunden i bur i to uker, deretter korte turer i bånd i 6 uker.

Brudd i lårbenet (femur)
Dersom bruddet er i nærheten av endene på knokkelen krever det ofte operasjon. Dersom bruddet er på selve midtstykket av knokkelen, vil som regel fiksering og ro være tilstrekkelig.

Brudd i overarmsbenet (humerus)
Dersom bruddet er i nærheten av endene på knokkelen krever det ofte operasjon. Dersom bruddet er på selve midtstykket av knokkelen, vil som regel fiksering og ro være tilstrekkelig.

Brudd i sesamben i potene
Dette sees som regel på store og tunge raser som rottweiler, labrador og golden retriver. Brudd i sesamben er en av de vanligste årsakene til halthet på forben hos unge rottweilere. Hovedsymptomet er varierende grad av halthet. Ofte vil graden av halthet variere med underlaget. Halheten blir verre ved aktivitet og bedre etter hvile. En del hunder kan ha brudd i sesamben uten å ha symptomer. Dette kan oppdages tilfeldig på røntgen. Hvis ikke hunden har symptomer trenger den ikke behandling. Dersom det er brudd i sesamben som er årsak til haltheten, kan operasjon være nødvendig. Prognosen etter operasjon er god.

Brudd i skulderbladet (scapula)
Ved brudd i områder av skulderbladet med muskelfester, må hunden som regel opereres. Hvis ikke vil ikke bruddet gro. Dersom bruddet er mer midt på skulderbladet utenom muskelfestene, vil det ofte kunne gro av seg selv med ro.

Brudd i tærne
Metacarpalbena er knoklene som på menneske er mellom håndleddet og knokene våre. På hund er tilsvarende knokler mellom det mange kaller «kneet» på forbenet og der ulvekloen sitter. Både hund og menneske har 5 metacarpalben på hver hånd/forpote. Dersom det er brudd i ett eller to av disse vil ofte fiksering og ro være nok til at det gror. Operasjon med stift kan være aktuelt.

På hver tå er det 3 små knokler til etter metacarpalbena. Brudd her er relativt sjeldent. Sees som regel etter klemskader eller hvis hunden har blitt tråkket på. Brudd i tærne vil som regel gro med fiksering og hvile. I noen tilfeller hvor tåen ikke blir bra, kan det være aktuelt å amputere tåen.

Brudd i underarmsbena (radius og ulna)
Hundens underarm består av to knokler, radius og ulna. Dersom bruddet er i nærheten av endene på knoklene krever det ofte operasjon. Dersom bruddet er på selve midtstykket av knoklene, vil som regel fiksering og ro være tilstrekkelig.