Cystitt

Definisjon og årsak
Cystitt er en betennelse i urinblæren oftest forårsaket av en bakteriell infeksjon. Andre årsaker kan være medfødte anatomiske abnormaliteter, urinsten, polypper (utposninger i slimhinnen), svulster, mm. Utløsende faktor til bakteriell cystitt kan være så enkel som at hunden har sittet eller ligget mye på kaldt og vått underlag. Unge tisper er mest utsatt. Dersom en hund får bakteriell cystitt flere ganger, kan det være underliggende årsaker som f. eks. diabetes mellitus eller cushing. Bakteriene kan være fra hundens egen normale bakterieflora eller fra miljøet. Hunder har bakterier i huden, på slimhinner og i avføringen som kan forårsake cystitt.

Symptomer
- Drikker mer enn normalt
- Tisser lite og ofte
- Sliter med å få tisset, smerter
- Tisser inne
- Blod i urinen
- Rastløshet – eier beskriver ofte at hunden ikke er helt seg selv uten å kunne si akkurat hva det er som er unormalt

Diagnose
Veterinæren vil starte med å gjøre en klinisk undersøkelse og ta en urinprøve. På urinprøven vil man ofte finne blod, hvite blodceller og bakterier i mikroskopet. Det kan være aktuelt å sende urinen til dyrkning for å bestemme hva slags bakterier og velge riktig antibiotika. Dette er ekstra viktig dersom hunden har hatt cystitt flere ganger. Ultralyd eller kontrastrøntgen er nødvendig dersom man mistenker urinsten, polypper, svulster, mm. Dersom man finner glukose i urinen bør man ta blodprøve for å se om hunden har diabetes. Dersom man har mistanke om cushing ser man etter kortisol i urinen og tar evt. en ACTH stimuleringstest.

Behandling og prognose
En ukomplisert cystitt behandles med antibiotika og hunden blir som regel helt frisk. Det er viktig med kontroll av urinen før behandlingen avsluttes selv om hunden virker helt frisk. Dette for å unngå at cystitten blusser opp igjen. Behandlingstiden er vanligvis 10 dager til 4 uker. Det kan være aktuelt å sette hunden på et spesialfôr som løser opp og forebygger dannelsen av krystaller.
Dersom hunden har urinsten eller polypper i blæren, krever det som regel operasjon. Prognosen er forholdsvis god. Ved svulster er prognosen avventende avhengig av type svulst. Les mer om behandling av andre underliggende årsaker som cushing og diabetes.