Dermatitt

Definisjon og årsak
Dermatitt betyr betennelse i huden. Dersom en hund har dermatitt, blir det lett også en infeksjon i huden. Dersom dermatitten har pågått over 2 uker regnes den som kronisk. Man snakker da om pyodermi. Det finnes mange ulike typer dermatitt, de vanligste er:
- Akutt lokal dermatitt (våteksem)
- Akutt utberedt dermatitt
- Kronisk lokal dermatitt
- Kronisk utberedt dermatitt
- Pododermatitt (betennelse i huden mellom tredeputene)
- Slikkdermatitt

Akutt lokal dermatitt (våteksem)

Definisjon og årsak
Akutt lokal dermatitt er bedre kjent som våteksem eller hot spot og er en av de vanligste hudlidelsene hos hund. For å regnes som lokal må våteksemet involvere mindre enn 20 % av hundens hud. Vanlig størrelse på våteksem er 1 – 30 cm. i diameter. For at våteksem skal oppstå, må huden holdes fuktig over en viss tid. Vanlige utløsende faktorer er hyppig bading, varmt og fuktig vær, samt alle faktorer som får hunden til å slikke på seg selv. Det kan være insektbitt, flått, analkjertelbetennelse, smerter i ledd, allergi, mm. Hunder med lang og tett pels som golden retriver, newfoundlandshund, schäfer, collie, m.fl. er mer utsatt.

Symptomer
- Område der huden er rød og klissete og pelsen faller av
- Hunden slikker eller klør seg gjentakende på et område
- Ømt
- Sur lukt
- Våteksem sees ofte på hode, hals, nakke, lår og ved haleroten

Diagnose
Diagnosen stilles ved klinisk undersøkelse.

Behandling og prognose
For at huden skal gro må våteksemet få luft og tørke inn. Pelsen over og rundt våteksemet må barberes helt ned og den affiserte huden renses godt. Våteksem kan være veldig ømt og hunden trenger ofte noe beroligende for å få gjort dette ordentlig. Dersom våteksemet ikke er større enn ca. en håndflate, vil det som regel være tilstrekkelig med barbering og deretter daglig rens med klorhexidin til det har tørket helt inn. Veterinæren kan i tillegg velge å bruke bakteriedrepende salve som f. eks. Fucidin. Det er viktig at hunden ikke får slikket på våteksemet, krage eller body må benyttes om hunden slikker. Unngå bading til våteksemet har grodd. Dersom våteksemet er stort eller har vært der en stund, kan det ha blitt infeksjon i tillegg. Antibiotika kan da være nødvendig. Avhengig av hva årsaken til våteksemet er kan smertestillende eller kløestillende benyttes. Prognosen for selve våteksemet er utmerket, men det er viktig å utrede om det er noen underliggende årsak, særlig hvis hunden får våteksem ofte.

Akutt utberedt dermatitt

Definisjon og årsak
Med utberedt menes at minst 20 % av huden er involvert. Årsaken har ofte sammenheng med parasitter som forårsaker kløe. I Norge er lus en vanlig årsak. Også mygg, klegg, hjortelusflue, maur, flått, m.fl. er aktuelle. Noen hunder kan reagere allergisk og få elveblest av noe de har spist eller noe de har vært i kontakt med. Eksempler er ulike planter, legemidler, insektbitt, mm.

Symptomer
- Større hudområder med rødhet
- Ofte kløe, håravfall og fuktig hud i samme områder
- Hevelser i huden
- Parasitter eller parasittegg, f.eks. lus

Diagnose
Diagnosen stilles på klinisk undersøkelse. Bakterieprøve til dyrkning, mikroskopi av hud og hår er aktuelt for å finne underliggende årsak.

Behandling og prognose
Krever behandling hos veterinær. Ofte må hunden ha systemisk antibiotika. I tillegg er det viktig å se om man finner noen parasitter og i så fall sette i gang behandling mot disse. Kløestillende kan være aktuelt hvis årsaken er allergisk. Spesialsjampo vil bidra til at huden leger raskere. Prognosen er god, men det er viktig å finne underliggende årsak for å unngå at dermatitten kommer tilbake. Flåtthalsbånd (Seresto eller Scalibor), tablett mot flått (Bravecto) eller påflekkingsvæske mot flått (Exspot, Bayvantic, Frontline, m.fl.) vil også ha beskyttende effekt mot andre blodsugende parasitter og har dermed forebyggende effekt.

Kronisk lokal dermatitt

Definisjon og årsak
Med kronisk menes at dermatitten har pågått minst 2 uker. Vanligste årsaken til en kronisk, lokal dermatitt er at hunden har slikket seg selv over tid på samme område. Noen mulige årsaker er:
- Hudfolder i ansiktet, sees særlig på hunder med flatt ansikt
- Leppefolder (cocker spaniel, springer spaniel, m.fl.)
- Hårsekkmidd
- Ringorm
- Skabb
- Lokal smerte, f.eks. i et ledd
- Infeksjon i hepatoide kjertler på halen
- Autoimmunt, f. eks. pemfigus

Symptomer
- Avgrenset område med rød og irritert hud og håravfall
- Lokal kløe og slikking

Diagnose
Hudskrap benyttes for å se etter skabb og hårsekkmidd. Bakterieprøve sees på i mikroskopet, evt. også sendes til dyrkning. Dersom man ikke finner noe på disse, må man ta biopsi av huden.

Behandling og prognose
Avhenger av underliggende årsak. Skabb behandles med parasittmiddel og har god prognose. Dersom betennelsen har oppstått pga. folder i huden krever det ofte operasjon. Prognosen er god, men det hender man må operere flere ganger for å oppnå ønsket resultat. Har hunden vondt i et ledd trenger den smertestillende og utredning av årsak til smerten. Infeksjon i de hepatoide kjertlene er testosteron-relatert og kastrering kan være aktuelt. Prognosen er da relativt god. Autoimmune lidelser som pemfigus kan kun behandles symptomatisk.

Kronisk utberedt dermatitt

Definisjon og årsak
Med kronisk menes at dermatitten har pågått minst 2 uker. Utberedt betyr at minst 20 % av huden er involvert. Eksempler på underliggende årsaker er hårsekkmidd, skabb, ringorm, gjærsopp, lus, pelsmidd, allergi, lavt stoffskifte, svulst i testikler og andre hormonelle forstyrrelser.

Symptomer
- Rød og irritert hud
- Håravfall
- Kløe og slikking
- Nedstemt
- Mørkfarging av huden
- Fortykket hud

Diagnose
Sykehistorien er svært viktig for utredningen. Veterinæren vil starte med å utelukke parasitter. Selv om man ikke finner parasitter er det vanlig å prøvebehandle for å være på den sikre siden. Hudskrap kan avsløre hårsekkmidd og skabb, men særlig skabb kan være vanskelig å oppdage. Prøve til dyrkning for bakterier, gjærsopp og ringorm bør tas om ikke parasitter blir funnet. Hudbiopsi kan gi indikasjon på allergi eller hormonell forstyrrelser. Blodprøve for å sjekke blant annet stoffskiftet. Allergifôr og videre allergiutredning hvis man ikke finner noen annen årsak.

Behandling og prognose
Avhenger av underliggende årsak. Les mer unner hvert enkelt punkt i hovedmenyen. Tilskudd av omega 3 fettsyrer og vitamin A, B og E bør gis for å styrke huden.

Pododermatitt (betennelse i huden mellom tredeputene)

Definisjon og årsak
Det kan lett bli fuktig mellom tredeputene under potene. Konstant fuktighet og skitt mot huden virker irriterende og kan forårsake dermatitt. Hunder med lang og tett pels eller pelsklumper under potene er mer utsatt. Hunder med underliggende problem som f.eks. allergi er predisponert. Mye fukt gir godt miljø for oppvekst av gjærsopp og noen ganger også bakterier som igjen gir kløe. Hakeorm er en innvollsparasitt hos hund. Larver fra denne kan leve i jorden og borre seg inn i huden under potene. Sees for det meste der det er mange hunder på et lite område som i luftegårdene på kennel. Snø kan klumpe seg fast i pelsen under huden og lage miljøet fuktig.

Symptomer
- Slikker seg under potene
- Rød i huden under potene
- Halthet, særlig på ujevnt underlag som grus

Behandling og prognose
Pelsen under potene må barberes bort. På hunder med mye pels bør dette gjøres forebyggende. Bakteriedrepende sjampo som Pyoderm eller Duxo pyo kan brukes på potene. Hunden må ikke få slikke seg og potesokker eller krage kan være nødvendig. Prognosen er god, men en del hunder kan lett få dermatitten tilbake. Dette gjelder særlig hunder med allergi.

Slikkedermatitt

Definisjon og årsak
Dersom hunden slikker seg gjentatte ganger over tid på samme sted, vil det til slutt oppstå en betennelse i huden. Dette kalles slikkedermatitt. En vanlig årsak er at hunden er understimulert og begynner å slikke fordi den kjeder seg. Ved kjedsomhet er det ofte forbena hunden slikker på.
Andre årsaker kan være fremmedlegeme i huden, parasitter som f. eks. flått, smerter i ledd eller skjelett, hudsvulster, mm.

Symptomer
- Hunden slikker eller biter seg på samme sted gjentatte ganger over tid
- Huden her blir rød, irritert og hårløs

Diagnose
Viktig å lete etter årsak til slikkingen. Lete etter parasitter og fremmedlegemer i huden. Røntgen kan være nødvendig for å se etter forandringer i skjelettet. Dersom ingen årsak blir funnet, kan understimulering være årsaken.

Behandling og prognose
Dersom man finner årsaken og får behandlet denne, er prognosen god. Har det blitt infeksjon i huden kan hunden trenge lokal eller systemisk antibiotika. Det er viktig at hunden ikke får fortsette å slikke, bruk krage. Sjampo og andre lokalprodukter kan også hjelpe. Hvis man ikke finner noen årsak må hunden stimuleres mer mentalt og fysisk.