Drikker og tisser mer enn normalt

Definisjon og årsak
På fagspråket snakker man om polyuri (tisser mer enn normalt) og polydipsi (drikker mer enn normalt), forkortet PU/PD. Det er snakk om økt volum av vann og urin, ikke hvor ofte hunden drikker/tisser. Det er mange ulike årsaker til PU/PD, her nevnes de vanligste:
– Urinvegsinfeksjon
– Fôr (mye salt og/eller lite proteiner)
– Legemidler (kortison, vanndrivende, levaxin, antiepileptikum, etc.)
– For lite kalium eller natrium
– Diabetes
– Cushing
– Addison
– Livmorbetennelse
– Kronisk nyresvikt
– Leversvikt
– Unormale forbindelser mellom blodkar i leveren (porta-cava shunt)
– Hyperparatyroidisme
– Psykogent (psykologisk)
– Svulst i hjernen som stimulerer tørstesenteret
– Kreft (f. eks. malingt lymfom, svulst i analkjertler, mm.)

Symptomer
– Drikker mer enn normalt (eier bør måle volumet)
– Tisser mer enn normalt

Diagnose
En hund med PU/PD vil ha tynn urin. Veterinæren vil måle konsentrasjonen på ferske urin (under 1 time gammel) ved hjelp av et refraktometer. Urinprøven kan også avsløre f. eks. en urinvegsinfeksjon eller livmorbetennelse. Veterinæren vil som regel også ta en blodprøve ved første besøk. Dersom ikke denne avslører årsaken kan videre utredning med blant annet ultralyd og røntgen være aktuelt.

Behandling og prognose
Behandling og prognose avhenger av årsaken til PU/PD. Hunder med mistanke om livmorbetennelse må undersøkes raskt. Lukket livmorbetennelse krever operasjon.