Enokardiose

Definisjon og årsak
Endokardiose er en kronisk lidelse som påvirker hjerteklaffene slik at disse får nedsatt funksjon. I alvorlige tilfeller kan endokardiose føre til hjertesvikt. Hos hun er dette den vanligste årsaken til hjertesvikt. Hjertet er inndelt i fire kamre, høyre og venstre forkammer og høyre og venstre hjertekammer. Mellom forkamrene og hjertekamrene finnes klaffer som skal hindre blodet i å renne tilbake i feil retning. Mellom høyre forkammer og hjertekammer finnes tre hjerteklaffer som heter tricuspidalklaffene. Mellom venstre forkammer og hjertekammer finnes to klaffer som heter mitralisklaffene. Blodet som har vært rundt i kroppen kommer inn i høyre forkammer og fortsetter til høyre hjertekammer. Herfra pumpes det til lungene der kroppen kvitter seg med karbondioksid og fyller på med oksygen. Blodet kommer så inn i venstre forkammer og videre til venstre hjertekammer. Herfra pumpes blodet ut gjennom hovedpulsåren (aorta) og til hodet og resten av kroppen.

Ved endokardiose dannes det bindevev på hjerteklaffene slik at disse blir stive og utette og blod lekker tilbake. Det er mitralisklaffene som oftest rammes. I noen tilfeller er både mitralis- og tricuspidalisklaffene rammet samtidig. Når mitralisklaffene blir utette, vil ikke blodet komme over i venstre hjertekammer og videre ut i kroppen som normalt. Hjertet vil jobbe hardere. Når blodet ikke pumpes ut i kroppen som normalt, vil det lage problemer bakover i sirkulasjonssystemet med væske i lungene som resultat. Tilstanden utvikler seg som regel over lang tid (flere år) og det er hovedsakelig eldre hunder som får kliniske symptomer.

De mindre hunderasene rammes oftere enn de større. Tilstanden antas å være arvelig. Av utsatte raser kan nevnes cavalier king charles spaniel, puddel, cocker spaniel, chihuahua, pomeranian, dvergschnauzer, dvergpincher, malteser, whippet terrier, boston terrier og fox terrier.

Symptomer
Det første eier observerer er gjerne:
– Nedsatt utholdenhet
– Hoste i hvile
– Hoste ved anstrenging

Ved mer alvorlig grad følger:
– Rask respirasjon
– Hunden bruker bukmuskulaturen når den puster
– Pustevansker. Står ofte med forbena godt fra hverandre. Unngår å ligge på siden eller ryggen, legger seg heller med brystet ned
– Fuktig hoste
– Væske i buken
– Drikker mer enn normalt
– Hvit eller blålig i slimhinnene
– Uro
– Bevisstløshet

Diagnose
Bilyd på hjertet kan ofte oppdages av veterinær før hunden har noen symptomer. Ved hjelp av EKG og ultralyd av hjertet kan man stille sikker diagnose. Ved mer uttalt grad av endokardiose kan røntgen avsløre forstørret hjerte og eventuelt væske i lungene. Dårlig hjerte kan påvirke andre organer og det er derfor vanlig å ta blodprøve og urinprøve.

Behandling og prognose
Endokardiose er en kronisk lidelse som utvikler seg over tid. Mange hunder kan leve upåvirket i mange år med mild grad av endokardiose. Det er ikke vanlig å starte behandling før hunden har noen symptomer. Hunder som har nedsatt utholdenhet og/eller hoster i hvile og ved anstrengelse pga. endokardiose bør behandles. Den vanligste behandlingen er vanndrivende (Furix/furosemid) og en eller flere hjertemedisiner. Disse kommer i tablettform og må gis av eier resten av hundens liv. Vanndrivende bidrar til at væske ikke hopes opp i lungene. Benazepril (Fortekor) er en såkalt ACE-hemmer. ACH-hemmer senker blodtrykket og hjertets fyllingsgrad. Pimobendan (Vetmedin) får hjertemuskulaturen til å trekke seg kraftigere sammen. Det finnes også flere aktuelle medisiner. Operasjon er mulig, men ikke vanlig i Norge. Prognosen avhenger av hvor tidlig hunden utvikler endokardiose og når symptomer oppstår. Hunder som får symptomer når de er over 7 år gamle, lever som regel et greit liv i 2 – 3 år med medisiner. Hunder med bilyd på hjertet bør kontrolleres jevnlig og skal ikke brukes i avl.