Feber hos hund

Definisjon og årsak
Feber kalles også hypertermi og betyr at kroppstemperaturen er høyere enn normalt. Normal temperatur hos hund er 37,5 – 39,2°C. Etter hard aktivitet eller ved stress kan temperaturen stige noe. Temperatur på 39,5°C eller høyere, samt vedvarende temperatur over 39,2°C, regnes som feber (hypertermi).

Feber er en indikasjon på sykdom, ofte infeksjon, veterinær må kontaktes.

Symptomer
– Høyere kroppstemperatur enn normalt (temperatur på 39,5°C eller høyere, samt vedvarende temperatur over 39,2°C)
– Nedsatt allmenntilstand
– Nedsatt appetitt

Diagnose
Kroppstemperaturen måles enklest i hundens anus ved hjelp av et vanlig, digitalt termometer. Bruk nøytral olje e.l. for å minske ubehaget for hunden, samt få termometeret langt nok inn. Det er ikke mulig å angi hundens temperatur ved å ta den på snuten eller andre steder. Ettersom hunder har høyere kroppstemperatur enn oss mennesker, vil de fleste oppleve hunden som varm når man mistenker sykdom og prøver å måle temperaturen ved å kjenne på hunden. Alle hundeeier bør ha et termometer tilgjengelig. Hunder med feber kan bli tørre på snuten, men helt friske hunder kan også tidvis virke tørre på snuten.

Behandling og prognose
Hunder med feber bør undersøkes av veterinær. Feber skyldes ofte infeksjon som krever behandling hos veterinær.