Definisjon og årsak
Infeksjon med fluelarver kalles myiasis. Fluer legger egg i varmt og fuktig miljø. Det er derfor rasene med lang og tett pels som er mest utsatt. Eksempler er Newfoundlandshund og langhåret collie. I de aller fleste tilfeller med infeksjon av fluelarver er hunden redusert som følge av annen sykdom.

Symptomer
Fluene legger egg i sår. Det kan være i huden, i skjeden, endetarmen, mm. Når eggene klekkes oppdages hvite larver som krabber rundt i pelsen. Disse er ca. 1 cm lange og varierer i tykkelse fra 2-6 mm avhengig av hvor lenge det er siden de klekket.

Siden slik infeksjon sees sjelden hos friske hunder, vil hunden i det fleste tilfeller ha nedsatt allmenntilstand og symptomer på annen sykdom i tillegg.

Diagnose
Diagnosen stilles ved klinisk undersøkelse.

Behandling og prognose
Hunder med fluelarver må umiddelbart til veterinær. I de fleste tilfeller må hunden legges inn og underliggende sykdom behandles. Ved sår i huden med fluelarver må pelsen barberes helt ned og sårene renses. Hunden vil også få parasittmidler som dreper larvene, f.eks. Frontline. Prognosen avhenger av underliggende årsak. Ved infeksjon med fluelarver i skjeden og endetarmen er prognosen dårligere ettersom larvene ofte har forårsaket alvorlig skader og hunden har store smerter.