Hjertefrekvens og puls

Normal hjertefrekvens hos hund i hvile er 70 – 120 slag per minutt. Generelt har de mindre rasene noe høyere frekvens enn de store. Det kan være vanskelig å telle hjertefrekvensen, men man kan få en god indikasjon ved å telle hundens puls. Pulsen representerer de hjerteslagene som er sterke nok til å skape et trykk i blodårene. Denne måles enklest på innsiden av hundens lår opp mot lysken. Her går et stort blodkar kalt arteria femoralis. Pulsen skal være jevn og fyldig.

Høy hjerterytme
For høy hjerterytme kalles takykardi. For å regnes som takykardi må hjertefrekvensen overskride 140 slag/min hos store raser, 160 slag/min hos middels store raser, 180 slag/min hos miniatyrraser og 220 slag/min hos valper. Takykardi kan være fysiologisk (normalt) eller patologisk (pga. sykdom). De vanligste fysiologiske grunnene er trening, stress, frykt, aggressivitet og smerte. En av de vanligste patologiske årsakene er feber, som igjen gjerne skyldes en infeksjon. Mål derfor alltid temperaturen på en hund med høy hjerterytme.

Lav hjerterytme
For lav hjerterytme kalles bradykardi. Noen svært godt trente hunder kan ha hjerterytme under 70 slag/min i hvile uten at det er unormalt. Visse medisiner kan gi forbigående bradykardi, et eksempel er de som benyttes ved sedasjon eller narkose. Dersom hunden blir nedkjølt vil hjerterytmen synke. Mål derfor temperaturen på en hund med lav hjertefrekvens. Nedkjølte hunder må umiddelbart til behandling hos veterinær.