Høy kroppstemperatur

Høy kroppstemperatur
For høy kroppstemperatur kalles også hypertermi. Dette skyldes hovedsakelig tre ulike mekanismer, fysiologisk, feber og heteslag. For høy kroppstemperatur kan også sees ved hjerneskade eller som komplikasjon til narkose, men dette er svært sjeldent hos hund.

Fysiologisk
Ved hard fysisk anstrengelse eller stress kan kroppstemperaturen stige. Dette er helt normalt og ufarlig. Temperaturen vil synke til normalt igjen når hunden får roet seg.

Feber
Ved feber er det kroppen selv som har justert opp kroppstemperaturen. Dette er en indikasjon på infeksjon og veterinær må kontaktes. Det er ikke mulig å angi hundens temperatur ved å ta den på snuten eller andre steder. Hunder med feber kan bli tørre på snuten, men helt friske hunder kan også tidvis virke tørre på snuten.

Heteslag
Dersom det blir for varmt greier ikke kroppen å kvitte seg med all varmen og kroppstemperaturen stiger. Les mer om heteslag.