Hvitveis

Hvor farlig er hvitveis?
Hvitveis kan gi oppkast og diaré, men sjelden alvorlig forgiftning.

Hva gjør jeg hvis hunden spiser hvitveis?
Inntak av hvitveis krever sjelden behandling hos veterinær. Dersom hunden har kraftige symptomer bør veterinær kontaktes.

Symptomer på forgiftning
- Sikling
- Kvalme og oppkast
- Diaré