Inkontinenes – urin

Definisjon og årsak
Med inkontinens menes at hunden tisser eller gjør fra seg uten at den selv er klar over det. Her omtales urininkontinens der hunden ikke har kontroll på når blæren tømmer seg og dermed lekker urin. Inkontinens skyldes som regel at muskulaturen ved utmunningen av blæren ikke fungerer optimalt. Det igjen kan skyldes nedsatt funksjon i blæren eller blokkering i blæren. Inkontinens kan også skyldes medfødte defekter eller annet.

Mulige årsaker
– Etter sterilisering (tisper). Ofte forbigående. Utsatte raser er softcoated wheaten terrier, dobermann, riesenschnauzer, berner sennen og appenzeller sennenhund.
– Overvekt
– Urinvegsinfeksjon eller infeksjon i blæren (cystitt)
– Tilstander som gjør at hunden drikker mye (diabetes, cushing, nyresvikt, m.fl.)
– Ektopisk ureter. Urinlederen fra nyrene til blæren munner inn i blæren på feil sted. Den kan også munne ut i urinrøret. Dette er en medfødt defekt og vanligste årsak til inkontinens hos valper og unge hunder
– Blæren ligger i bekkenet pga. for kort urinrør. Dette kan gjøre at bakerste del av blæren kommer i klem i bekkenåpningen. Medfødt, sees oftest hos unge tisper
– Urinsten
– Forstørret prostata (hannhunder)
– Nerveskader rundt blæren
– Nerveskader i sentralnervesystemet (hjerne eller ryggmarg)
– Svulst
– Ukjent årsak

Symptomer
– Lekker urin uten å selv være klar over det. Ofte mens hunden sover eller går
– Våt i pelsen bak eller på buken
– Slikker seg mye på penis eller vulva
– Drikker mer enn vanlig

Diagnose
Selve diagnosen stilles som regel basert på sykehistorien. Utfordringen er å finne årsaken til inkontinensen. Veterinæren vil som regel starte med en klinisk undersøkelse fulgt av urinprøve og en utvidet blodprøve. En urinprøve kan avsløre om hunden drikker mer enn vanlig og om den har tegn til infeksjoner i urinvegene. Man kan også se etter glukose mtp. diabetes, krystaller, mm. På en blodprøve kan man blant annet se etter tegn på infeksjon, nedsatt lever- eller nyrefunksjon, diabetes, cushing, mm. Videre i utredningen kan det være aktuelt med ultralyd av urin- og kjønnsorganer, røntgen med kontrast, nevrologisk undersøkelse, kateterisering, mm.

Behandling og prognose
Prognosen avhenger av underliggende årsak. Inkontinens hos tisper som nylig har blitt sterilisert, er ofte forbigående. Det finnes flere legemidler mot inkontinens. Mange hunder har god effekt av disse. Noen tilstander som f. eks. urinstein kan kreve operasjon.