Kjemisk kastrering

Hva er kjemisk kastrering?
Kjemisk kastrering er en metode der kjønnskjertlenes funksjon hemmes midlertidig eller permanent. I mange land brukes en metode der et legemiddel (f.eks. Neutersol) sprøytes inn i testiklene. Dette fører til at testikkelvevet svinner og hunden blir permanent steril. Dette legemiddelet er ikke godkjent i Norge.

De fleste som snakker om kjemisk kastrering i Norge, mener bruk av legemidler som nedregulerer kjønnshormonene. Når testosteronnivået senkes, vil hunden produserer færre sædceller og får nedsatt seksualdrift (libido), men blir ikke steril. Disse finnes både som injeksjon og implantat og virkningen er forbigående.

Hvilke preparater brukes mest i Norge?
Legemidlene som brukes kan deles i to hovedgrupper, GnRH-agonister (Suprelorin) og progestagener (Delvosteron, Covinan, Tardak). Progestagener er hormoner med progesteronliknende effekt.

Suprelorin
Implantat som inneholder virkestoffet deslorelinacetat. Implantatet finnes i to ulike styrker 4,7 og 9,4 mg. som har effekt i hhv. minst 6 og 12 måneder.

Tardak
Injeksjon som inneholder virkestoffet Delmadinonacetat. Virkningen varer ca. 1 mnd. Tardak er ikke markedsført i Norge, men kan tas inn på godkjenningsfritak, dvs. at veterinæren må søke Statens Legemiddelverk.

Delvostron og Covinan
Injeksjon som inneholder virkestoffet proligeston. Delvosteron og Covinan er ikke markedsført i Norge, men kan tas inn på godkjenningsfritak, dvs. at veterinæren må søke Statens Legemiddelverk.

Les også: kjemisk kastrering med implantat/chip (Suprelorin)

Hvordan gis de ulike preparatene?
Suprelorin- implantatet settes inn under huden ved hjelp av en kanyle. Metoden minner om id-merking. Hunden trenger ikke narkose eller bedøvelse. Implantatet settes som regel under huden mellom skulderbladene. Det er også noen som setter det på buken. Dersom hunden har negativ effekt av implantatet kan det være lettere å lokalisere og operere det ut herfra. Implantatet som varer 6 måneder er 12 mm. langt og 2,3 mm. bredt. Implantatet som varer i 12 måneder er omtrent dobbelt så langt.

Tardak, Delvosteron og Covinan settes som injeksjon under huden i nakken. Hunden trenger ikke narkose eller bedøvelse.

Hva er best av implantat og injeksjon?
Hva som er best valg av GnRH-agonister og progestagener avhenger av hundens problem.

Suprelorin er det preparatet som gir best bilde på hvordan hundens atferd vil bli ved en eventuell kirurgisk kastrering. Egner seg til hunder med atferdsproblemer man tror er testosteronrelaterte. Suprelorin er også et alternativ til eldre hunder med prostataproblemer eller perinealsvulster der eier ikke ønsker operasjon pga. hundens alder/kostnader.

Injeksjons-preparatene egner seg best for hunder som er hyperseksuelle i kortere perioder. Kan f.eks, brukes på hannhunder som er veldig stresset i forbindelse med løpetidperioden, men fungerer normalt resten av året.

Hvordan virker de ulike preparatene?

Suprelorin (GnRH-agonist)
Suprelorin gjør at hunden produserer mindre sædceller og får nedsatt sexlyst. Hunden blir ikke steril, men det er liten sjanse for at den parrer seg når Suprelorin har full effekt. Dersom det skjer er det lite sannsynlig at tispen blir drektig.

Produksjonen av testosteron stimuleres av luteiniserende hormon (LH) fra hypofysen i hjernen. Gonadotropinfrigjørende hormon (GnRH) produseres i hypothalamus i hjernen. Dette hormonet gjør at hunden produserer og frisetter mindre av hormonene luteiniserende hormon (LH) og follikelstimulerende hormon (FSH) fra hypofysen i hjernen. Virkestoffet i Suprelorin fungerer på samme måte som det GnRH. Dette kan oppsummeres slik:
Suprelorin hemmer LH –> nedsatt produksjon av testosteron –> nedsatt fertilitet og seksualdrift

Tardak, Delvosteron og Covinan (progestagener)
Disse fører til nedsatt produksjon av testosteron og dermed nedsatt produksjon av sædceller. Som for Suprelorin vil ikke hunden bli steril, men få nedsatt fertilitet og seksualdrift.

Hvor lang tid tar det før man ser effekt?
Ved bruk av Suprelorin implantat tar det 4 – 6 uker før testosteronnivået er senket og man kan forvente effekt. De første 6 ukene må man derfor passe på hunden når den er sammen med tisper i løpetid.
Ved injeksjon kan effekt sees etter 5 – 20 dager og varer vanligvis i 1 – 3 måneder.

Hvilke bivirkninger har kjemisk kastrering?
Kjemisk kastrering har få bivirkninger.
– Hevelse i huden der man har satt implantatet/injeksjonen. Ved injeksjon av prostagener kan noen hunder miste pelsen på injeksjonsstedet
– Økt appetitt og vektøkning
– Testiklene krymper i behandlingstiden. I svært sjeldne tilfeller kan testiklene forsvinne opp i lyskekanalen
– Nedsatt fertilitet (husk at hunden ikke er steril når den er kjemisk kastrert)

Kan hunden brukes i avl senere?
Hunden kan parre seg senere, men det anbefales ikke å kjemisk kastrere hunder som senere er planlagt å bruke i avl. Virkningen kan sitte i lenger enn forventet. Hunden kan ha nedsatt fertilitet som resulterer i at tispen ikke blir drektig eller at det blir få valper i kullet.