Klokapselskader

Definisjon og årsak
Klokapselen er det som i dagligtalen omtales som kloen eller neglen til hunden. Denne kan få skader i varierende grad fra små sprekker til å bli revet helt av. Hunder med tørre og/eller lange klør er mer utsatt for slike skader. Typiske historier til hunder med klokapselskader er at de har gått i trapp med metallgitter eller løpt i dyp sne. Inne i alle klør er det en knokkel (klobenet) som tilsvarer vårt ytterste fingerledd. Ved skader der klokapselen rives helt av, kan denne knokkelen komme til syne. Det er viktig å skille denne fra klokapselen. Knokkelen er dekket av underhud som inneholder nerver og blodkar. Det finnes eksempler på at eier har trodd dette er klokapselen og forsøkt å klippe denne, hvilket er svært smertefullt for hunden. Når klobenet er synlig/ubeskyttet øker infeksjonsfaren.

Symptomer
Det er ikke alltid lett å oppdage selve klokapselskaden.
– Halthet
– Slikker på poten
– Veldig øm ved berøring av den skadede kloen
– Blør fra en klo
– Kloen står i feil vinkel, er ødelagt eller mangler helt
– Vond lukt fra poten pga. infeksjon. Tar noen dager før lukten kan kjennes

Diagnose
Diagnosen stilles ved klinisk undersøkelse.

Behandling og prognose
Enkle sprekker eller mindre skader ytterst på klokapselen kan behandles av eier. Det er viktig at hunden ikke slikker på poten, bruk pustende potesokk. Sørg for at poten til enhver tid er ren og tørr. Ved moderat til alvorlig skade på en klokapsel, krever det behandling hos veterinær. Uten behandling kan hunden få infeksjon. Dersom klobenet er blottlagt eller revet av, er infeksjonsfaren høyere. I verste fall kan en slik infeksjon spres med blodet til blant annet hjerteklaffer og bli alvorlig. Ved større skader på klokapselen må hunden bedøves og restene av den ødelagte klokapselen trekkes ut. Ved infeksjon får hunden antibiotika. Hunden skal ikke slikke på skaden, bruk potesokk og hvis nødvendig krage. Med behandling er prognosen god. Etter klokapselskade er det ikke uvanlig at kloen som vokser ut blir litt unormal. Jo mer alvorlig skade jo større er sjansen for at kloen ikke vokser ut eller blir annerledes. Dette har kun kosmetisk betydning.