Lav kroppstemperatur

Definisjon og årsak
Temperatur under 37,0°C regnes som for lav kroppstemperatur (hypotermi). Normal kroppstemperatur hos hund er 37,5 – 39,2 °C. Kroppstemperaturen kan bli lav fordi hunden er nedkjølt eller fordi kroppen selv har nedregulert temperaturen. Årsaken til at kroppen nedregulerer temperaturen er mangel på energi. Dette kan igjen ha mange ulike årsaker.

Symptomer
Det er vanlig å gradere mild (32 – 37°C), moderat (28 – 32 °C) og uttalt (under 28°C) hypotermi.

Diagnose
Dersom man ikke får termometeret langt nok inn i anus kan termometeret vise feilaktig for lav kroppstemperatur.

Behandling og prognose
Hunder som har vært i sedasjon/narkose kan få lav kroppstemperatur og skal derfor ligge varmt til medisinene er ute av kroppen. Hunder som av ulike andre årsaker har blitt nedkjølt, trenger veterinærbehandling. Disse kan ha samtidig lavt blodsukker og må da varmes opp sakte og få væskebehandling og glukose for å unngå sjokk. Uten riktig behandling kan hypotermi bli kritisk.