Livmorbetennelse

Definisjon og årsak
Livmorbetennelse heter pyometra på fagspråket og er forholdsvis vanlig på intakte tisper. Alle eiere av tisper bør være klar over disse symptomene. Ved å oppdage symptomer og kontakte veterinær i tide kan du redde livet til hunden din. Utviklingen av livmorbetennelse skyldes en bakteriell infeksjon og sees som regel relatert til hormonelle endringer. Livmorbetennelse kan oppstå når som helst i tispens liv, men sees oftest hos tisper over 6 år 2 til 8 uker etter løpetid. Tisper som har veldig hyppig løpetid, blir ekstra påkjent under løpetid og/eller viser kraftige symptomer på innbilt drektighet, anses som mer utsatte.

Symptomer
Ved livmorbetennelse vil livmoren fylles av puss/verk. Man snakker om åpen og lukket livmorbetennelse. Dersom livmorhalsen er åpen, vil dette pusset renne ut via skjeden i varierende grad. Hunder med åpen livmorbetennelse har som regel moderat nedsatt allmenntilstand og drikker mer enn vanlig. Eier kan ha lagt merke til flytninger fra vulva eller vond lukt. Dersom livmorhalsen er lukket vil pusset hope seg opp inne i livmoren. Denne varianten av livmorbetennelse er svært akutt. Hunden får som regel feber og svært nedsatt allmenntilstand. Uten rask behandling kan livmoren sprekke og bakterier vil da spres i hele bukhulen.
– Nedsatt allmenntilstand
– Drikker og tisser mer enn vanlig
– Feber
– Flytninger fra vulva
– Slikker seg hyppig rundt vulva
– Lukter vondt
– Nedsatt appetitt
– Øm i buken
– Dehydrering

Diagnose
Sterk mistanke fattes på sykehistorie og klinisk undersøkelse. En urinprøve kan avsløre om urinen er unormalt tynn som tyder på at hunden drikker mye. Ved åpen livmorbetennelse vil det være bakterier i urin og slimhinnen i skjeden som er synlige i mikroskopet. Blodprøve, ultralyd og røntgen kan styrke diagnosen.

Behandling og prognose
Ved mistanke om livmorbetennelse må hunden til veterinær straks. Lukket livmorbetennelse krever alltid operasjon. Uten operasjon vil hunden dø. Dersom hunden ikke er for allmennpåkjent, er prognosen nokså god. Dersom livmoren har sprukket er prognosen avventende til dårlig. Hunder som er svært allmennpåkjente har høyere risiko for å dø under narkose. Dersom livmoren er veldig forstørret vil vevet være skjørt og operasjonen vanskeligere. Ved operasjon fjerner man hele livmoren og begge eggstokkene. I tillegg til operasjon trenger hunden antibiotika, smertestillende og væskebehandling. Gamle tisper der eier ikke ønsker operasjon må avlives. Det er ikke forsvarlig å la hunden dø av seg selv av livmorbetennelse da dette er meget smertefullt for hunden.

Åpen livmorbetennelse er ikke fullt så akutt, men veterinær skal kontaktes umiddelbart ved mistanke. Livmorhalsen kan lukke seg slik at hunden raskt blir dårligere. Åpen livmorbetennelse kan i mange tilfeller behandles med antibiotika og medisiner som får livmoren til å trekke seg sammen. Imidlertid bør operasjon alltid vurderes også ved åpen livmorbetennelse. Dette fordi det er veldig vanlig at hunden får livmorbetennelse igjen senere i livet i etterkant av løpetid. Medisinsk behandling anbefales hovedsakelig til veldig gamle tisper der eier ikke ønsker operasjon eller tisper som skal ha et kull. Prognosen ved medisinsk behandling er avventende til god, men hunden får ofte livmorbetennelse igjen senere. Prognosen ved operasjon ved åpen livmorbetennelse er god. Dersom livmorhalsen lukker seg er operasjon eneste behandling.