Hva er lungeorm?
Lungeorm er en ca. 1 cm lang parasitt som lever i nedre luftveger hos hund og rev. Det finnes tre ulike lungeorm hos hund i Norge; Crenosoma vulpis, Oslerus osleri og Capillaria aerophila. Alle tre påvises sjelden hos hund i Norge, men det er grunn til å tro at infeksjon med lungeorm er underdiagnostisert. Capillaria aerophila og Crenosoma vulpis er vanlige hos rødrev i Norge. Ved en dansk undersøkelse ble Crenosoma vulpis påvist hos 58 % av rødrevene og 1,4 % av hundene. I andre deler av verden sees også lungeormene Aelurostrongylus abstrutus, Filaroides hirthi, Capillaria hepatica og Capillaria philippinensis.

Hvordan smittes hunden av lungeorm?
Crenosoma vulpis: ved at hunden spiser infiserte snegler eller snegleslim. Hunden kan også smittes ved å spise transportverter som mus eller fugler som er smittet fra snegler. Oslerus osleri: ved at hunden får i seg lungeormlarver. Disse skilles ut med avføringen til infiserte hunder. Valper kan smittes direkte fra moren. Capillaria aerophila: ved at hunden spiser infisert meitemark eller får i seg larver fra avføring. Livssyklus Crenosoma vulpis Voksne ormer lever i luftrøret og i bronkiene. Her legger de egg som hunden hoster opp og svelger. I tarmen utvikler de seg til larver. Larvene kommer ut med avføringen og tas deretter opp av snegler. I sneglen utvikler larven seg videre. Fugler, mus, o.l. som spiser snegelene kan smitts, men larvene vil ikke utvikle seg videre. Hunden smittes ved å spise snegler eller infiserte transportverter. Når larvene kommer i tarmen til hunden, borrer de seg gjennom tarmveggen og vandrer med blodet til lungene. Livssyklus Capillaria aerophila Voksne ormer lever i luftrøret og i bronkiene. Her legger de egg som hunden hoster opp og svelger. Eggene kommer ut med avføringen og smitter andre hunder via avførig eller metemark. Eggene klekker i tynntarmen. Larvene borrer seg gjennom tarmveggen og vandrer med blodet til lungene der de utvikler seg til voksne ormer.

Er lungeorm farlig for hunden?
Lungeorm kan forårsake bronkitt og lungebetennelse. Noen hunder får ingen eller milde symptomer. Det kan ta flere måneder fra hunden smittes til den utvikler symptomer. Rev og hunder som har hatt infeksjon med Creosoma vulpis vil utvikle immunitet.

Symptomer
Symptomene kan minne om astma eller kennelhoste som ikke gir seg.
– Nedsatt utholdenhet
– Hoste
– Tungpustet
– Brekninger og oppkast
– Nedsatt allmenntilstand

Hvordan diagnostiseres lungeorm?
Larver kan påvises i avføring eller sekret fra nedre luftveger. Disse vil ikke sees med det blotte øyet. Voksne ormer kan påvises i luftvegene ved bronkoskopi der et kamera føres ned i luftrøret og videre ned i bronkiene.

Kan hundens lungeorm smitte mennesker eller andre dyr?
Det finnes rapporter om at mennesker har blitt smittet av Capillaria aerophila, men dette er svært sjeldent.

Hvordan behandles lungeorm?
Det finnes flere preparater som fungerer mot lungeorm. Eksempler er Advocate, Milbemax, Interceptor og Panacur (fenbendazol). Hunder som oppholder seg i utsatte områder bør behandles hver 4. uke.