Mastcelletumor

Definisjon og årsak
Mastcelletumor kalles også mastocytom eller mastcellesarkom. Mastceller er en type immunceller og finnes i bindevev i hele kroppen, særlig i hud, blodkar, nerver, luftveger, urinveger og fordøyelsessystem. Mastcellene er en viktig del av immunsystemet, viktig for dannelsen av blodkar og reparasjon av vev ved skader. De produserer flere kjemiske signalstoffer, blant annet histamin, som er viktige ved en betennelsesreaksjon. Mastceller spiller også en betydelig rolle ved allergi.

Tumor betyr svulst. Mastcelletumor er en av de vanligste potensielt ondartede svulstene hos hund. Kan ramme alle raser, men labrador, rhodesian ridgeback og brachycefale raser som mops, bulldog, boxer, bull mastiff og boston terrier er overrepresenterte. Mascelletumor kan dukke opp når som helst i hundens liv, men sees oftest hos hunder over 8 år. Disse svulstene kan oppstå i huden eller på overflaten av indre organer. Mest typiske steder i huden er perineum (området mellom anus og pungen/vulva), bena, nakken og hode. Sees også på buken, brystet og ryggen. Generelt er mastcelletumorer lokalisert på nedre deler av bena, i lysken og perineum oftere mer ondartet enn de på nakken og ryggen.

Mastcelletumorer graderes etter hvor aggressive de er
– Grad I: lavgradig ondartet. Sprer seg sjelden
– Grad II: mellomgradig ondartet. Disse kan spre seg eller vokse invasivt. Omtrent 80 % av mastcelletumorer hos hund havner i denne gruppen. Svulster i denne gruppen deles igjen inn i lav eller høy grad av celledeling. Høy grad av celledeling er et tegn på at svulsten vokser fort og dermed ansees som mer ondartet
– Grad III: høygradig ondartet. Disse sprer seg ofte. Som regel spres de først til lymfeknuter, deretter videre til lever og milt

Symptomer
Mastcelletumorer sees hovedsakelig i huden. Disse kan ha veldig varierende utseende og kan i prinsippet likne på hvilken som helst annen type kul i huden. Den mest typiske mastcelletumoren er en utstående, hårløs kul i huden. Den kan være myk eller fast. Som regel forholdsvis liten (under 2 cm i diameter). På hunder med lys hud, vil mastcelletumoren ofte få rødlig farge. Noen blør lett. Mastceller kan produsere histamin og dermed forårsake kløe. Mastcelletumorer kan også produsere substanser som fører til magesår.

Mastcelletumor i huden
– Svulst i eller under huden
– Kan ha vært der lenge når eier oppsøker veterinær
– Kan variere veldig i utseende. Kan likne vorte, insektbitt, fettkul, mm.
– Kan plutselig begynne å vokse
– Kan plutselig endre utseende. Ofte blir den rød og irritert
– Kan klø
– De fleste svulstene sees i området mellom anus og pungen/vulva eller på bena. Hodet og nakke også nokså vanlig lokalisasjon

Mastcelletumor i indre organer/spredning
– Mastcelletumorer spres som regel via lymfeknuter til lever og milt
– Nedsatt allmenntilstand
– Nedsatt appetitt
– Oppkast, kan være blodig
– Diaré, kan være blodig
– Forstørrede lymfeknuter
– Stor i buken pga. forstørret lever og milt

Diagnose
For diagnose må man ta finnålsbiopsi. På små svulster kan det være vanskelig å få nok materiale. Ved mistanke om at mastcelletumoren har spredd seg bør man ta røntgen av lunger og blodprøve. Andre tester som avføringsprøve, ultralyd og gastroskopi kan også være aktuelt, særlig ved mistanke om mastcelletumorer i indre organer.

Behandling og prognose
Behandling og prognose avhenger av hvilken grad mastcelletumoren tilhører og hvor den sitter. Generelt er det vanlig å fjerne mastcelletumorer i huden så raskt som mulig. Disse må fjernes med god margin, minst 3 cm i hver retning. Dette fordi svulstvevet kan strekke seg utenfor den synlige svulsten. Dersom ikke alt svulstvevet blir fjernet, vil mastcelletumorer kunne vokse raskt opp igjen eller spre seg. Strålebehandling, cellegift, kortison mm. er også brukt ved behandling av mastcelletumorer. Veterinæren vil i så fall henvise hunden til en kreftspesialist (onkolog).

Mastcelletumor i huden der man får fjernet alt svulstvevet ved operasjon og som ikke har spredd seg, har god prognose (grad I). Dersom mastcelletumoren har spredd seg til lunger eller andre organer er prognosen dårlig. Ved grad III lever sjelden hunden mer enn 1-2 måneder. Svulster over 3 cm. er assosiert med forkortet levetid.