Orkidé

Hvor farlig er orkidé?
Orkidé er ikke giftig for hunden. Dersom hunden spiser mye kan den få fordøyelsesproblemer siden planten er tungt fordøyelig.

Hva gjør jeg hvis hunden spiser orkidé?
Hunden trenger som regel ingen behandling dersom den spiser orkidé. Kontakt veterinær dersom hunden får symptomer. 

Symptomer fordøyelsesproblemer
- Nedsatt appetitt
- Magesmerter
- Oppkast
- Diaré
- Forstoppelse