Rabiesvaksine

Hva vaksineres hunden mot?
Rabies er en svært alvorlig virussykdom som kan forårsake akutt betennelse i hjernen og resten av nervesystemet hos pattedyr, inkludert både hund og menneske. Den vanligste smittevegen er bitt fra dyr med rabies. Sykdomsforløpet er raskt. De første symptomene er smerter rundt bittstedet, feber og nedsatt allmenntilstand. Videre følger uro, hyperaktivitet, aggressivitet, angstanfall, redsel for vann, hyperventilering, økt spyttsekresjon og kramper. Til slutt ender rabies med lammelser, koma og død, vanligvis i løpet av 2 – 7 dager etter de første symptomene.

Hvilke hunder bør vaksineres?
Alle hunder som skal reise ut av Norge (med unntak av Sverige) må ha rabies-vaksine. Uten gyldig rabies-vaksine vil ikke hunden slippe inn i Norge ved hjemreise. Det er også mange andre land verden over som krever at hunden skal ha rabies-vaksine før innreise. Noen land som f.eks. Brasil krever også en blodprøve som viser at hunden har høyt nok nivå av antistoffer mot rabies før den får komme inn i landet. Dette kravet er fjernet i EØS-landene.

Når skal vaksinen gis?
– Vaksinen må gis minst 21 dager før hunden skal reise til et land med krav om rabiesvaksine (de fleste land i Europa har dette som krav)
– Hunden må være minst 12 uker gammel ved vaksinering
– Revaksinering må gis mellom 11 og 12 måneder etter grunnvaksinen. Deretter skal hunden revaksineres hvert tredje år (EØS-landene). Hvis man gir første revaksinering før det har gått 11 måneder eller det har gått mer enn 12 måneder, blir vaksinen kun gyldig i 1 år istedet for 3 år. Merk at noen land utenfor EØS som f.eks. Tyrkia krever at rabiesvaksinen gis hvert år istedet for hvert tredje år
– Hunden må være id-merket før den vaksineres
– For hunder som reiser til høyrisikoområder anbefales det å gi rabiesvaksine 2 ganger med ca. 4 ukers mellomrom dersom hunden aldri har fått rabiesvaksine før

Dette betyr at valper kjøpt i utlandet (unntak Sverige) tidligst kan importeres når de er 15 uker gamle. Vaksinen bekreftes i hundens pass av veterinæren. Hunden bør få rabiesvaksine i god tid før den reiser for å ha best mulig beskyttelse når den reiser. Ny rabiesvaksine må gis innen fristen som er skrevet av veterinæren i passet. Overskrides fristen (selv bare med 1 dag), gjelder den samme regelen med 21 dager.

Hva skjer dersom hunden ikke har gyldig rabies-vaksine?
Hvis hunden blir stoppet på grensen uten gyldig rabiesvaksine, får den ikke komme inn i landet. Videre er det da 3 alternativer:
– Hunden vaksineres mot rabies og blir satt 3 uker i karantene
– Hunden sendes tilbake til landet den kom fra. Mange land vil ikke ta imot hunden igjen dersom den ikke har gyldig rabies-vaksine
– Avlivning

Endring av gyldighet av rabiesvaksine
29. april 2015 endret Legemiddelverket reglene for hvor lenge rabies-vaksinen er gyldig. Endringene gjelder vaksinen Rabisin fra produsenten Merial som er den mest brukte i Norge. I Norge har denne vaksinen kun vært gyldig i 1 år, mens den i de fleste andre land har vært gyldig i 3 år. Fra denne datoen er Rabisin gyldig i 3 år også i Norge. Lovendringen har ikke tilbakevirkende kraft, det betyr at rabies-vaksinen ikke er gyldig lenger enn det veterinæren har skrevet i passet. I praksis betyr dette at for de fleste hunder som har gyldig rabiesvaksine og revaksineres etter 29. april 2015, vil vaksinen være gyldig i 3 år. Dersom hunden har fått rabiesvaksine etter den nevnte datoen, men veterinæren har skrevet i passet at den kun er gyldig i 1 år, er det dette som gjelder. Dersom ikke hunden har fått rabiesvaksine tidligere, gjelder reglene som beskrevet under avsnittet over.