[bt_bb_section layout=»boxed_1200″ lazy_load=»yes» show_video_on_mobile=»»][bt_bb_row][bt_bb_column lazy_load=»yes» shape=»inherit» border=»» width=»1/1″][bt_bb_text]

Definisjon og årsak
Echinococcus mulitlocularis kalles også revens dvergbendelmark, eller revens lille bendelorm. Dette er en innvollsparasitt som kan leve i tynntarmen til mange forskjellige dyr. Denne bendelormen er ikke mer enn noen millimeter lang. Rovdyr fungerer som endeverter, dvs. at bendelormen kan fullføre sin livssyklus hos disse artene.

Rev regnes som den viktigste endeverten, men også ulv, mår og hund fungerer som endeverter. Katt kan også være endevert, men produserer små mengder egg. Egg fra bendelormen skilles ut med avføring fra disse rovdyrene og smitter andre dyr som får i seg disse. Også andre dyr enn rovdyr kan smittes. Disse vil da fungere som mellomverter. Det betyr at bendelormen ikke kan utvikle seg til voksne før de kommer inn i en endevert. De vanligste mellomvertene er smågnagere som mus og rotter, men også menneske kan være mellomvert. Hos mellomvertene danner bendelormen blærer i indre organer som inneholder larver. Når en endevert spiser en smittet mellomvert, utvikler bendelormen seg til det voksne stadiet i tarmen hos endeverten.

Echinococcus multilocularis er ikke farlig for endeverten/hunden, men kan være svært farlig for mellomverten/mennesket. Mennesker smittes som regel ved kontakt med avføring eller forurenset jord, egg i pelsen til hunden eller bær, frukt og grønnsaker forurenset med egg. Smittet hund og rev viser ingen tegn til sykdom. Dersom mennesker smittes vil bendelormen danne blærer med larver i indre organer, særlig lever. Når det blir mange nok slike blærer i et organ, kan det føre til organsvikt. Utvikling av sykdom tar som regel lang tid (10 – 15 år). Echinokokkose hos mennesker er svært alvorlig, men heldigvis sjelden. Det er derfor strenge regler på at hund skal være behandlet mot Echinococcus multilocularis før innreise til Norge. Parasitten finnes i de fleste europeiske land, særlig i Alpeområdet.

Symptomer
Hund, rev og andre endeverter har som regel ingen symptomer. Menneske og andre mellomverter vil på sikt utvikle organsvikt, ofte leversvikt.

Diagnose
Egg kan påvises i avføringen til hund, rev og andre endeverter. Hos døde dyr kan man undersøke tynntarmen. Hos menneske og andre mellomverter kan man påvise parasittblærer i indre organer.

Behandlingen og prognose
Hund behandles med en spesiell ormekur som inneholder virkestoffet praziquantel. Det finnes flere ulike tabletter som f.eks. Droncit, Profender, Drontal comp og Milbemax. Det er ønskelig å bruke en tablett med færrest mulig virkestoff, Mattilsynet anbefaler derfor Droncit. Det er viktig å vite at denne ormekuren ikke har beskyttende virkning. Kuren vil drepe de bendelormene som eventuelt lever i tarmen til hunden, men hunden kan smittes på nytt rett etter behandling. Hunden må derfor behandles hver gang den har vært utenlands. Les mer om disse reglene under reise med hund.

[/bt_bb_text][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section]