Rotspissbetennelse

Definisjon og årsak
Rotspissbetennelse omtales også som rotspissinfeksjon, rotspissabscess eller tannrotsabscess. Med abscess menes en ansamling av puss (bakterier, dødt vev og hvite blodceller), som regel forårsaket av en bakteriell infeksjon. Bakteriene kan komme til rotspissen ved å finne vegen mellom tannkjøttet og tannen, eller fraktes med blodstrømmen. Bakterier som har kommet seg til rotspissen og dermed ligger mellom tannen og kjevebenet er vanskelige å eliminere for kroppens immunsystem. Etter hvert som bakteriene formere seg vil vevet rundt dø og hvite blodceller komme til. Dermed dannes en abscess.

Symptomer
Rotspissbetennelse sees absolutt hyppigst på den største jekselen i overkjeven. Denne tannen heter premolar 4 og har tre røtter. Av og til sees rotspissabscess på tannen bakenfor kalt molar 1 eller molar 1 i underkjeven som er den største jekselen i underkjeven.

 

– Hard hevelse under øyet
– Åpning i huden under øyet det kommer puss ut av
– Renner fra det ene neseboret
– Nedsatt appetitt
– Sikler
– Problemer med å tygge, tygger kun på den ene siden
– Gnir hodet mot bakken eller klør seg mot kjeven
– Nedsatt allmenntilstand
– Ofte ser man ikke noe unormalt på den rammede tannen før man tar røntgen

Diagnose
Diagnose stilles ved hjelp av tannrøntgen.

Behandling og prognose
Rotspissbetennelse er smertefullt og hunden bør få behandling raskt. I den akutte fasen benyttes antibiotika og smertestillende. Når hevelsen har gått tilbake bør tannen trekkes. Det er også mulig å rotfylle, men det blir gjerne mer kostbart og hunden greier seg fint uten denne tannen. Når tannen trekkes er prognosen god. Dersom man ikke trekker eller rotfyller tannen vil infeksjonen høyst sannsynlig blusse opp igjen senere. Uten behandling kan infeksjonen spre seg til andre tenner, til øyet eller i verste fall med blodstrømmen til andre organer.