Det er ikke uvanlig at hunder ved uhell spiser sjokolade. Kakao inneholder et stoff som heter teobromin som er giftig for hunder. Symptomer sees som regel 2-4 timer etter inntak, men det kan ta opptil 12 timer. De første tegnene på forgiftning er oppkast, uro, skjelvninger og rask pust. Senere kan hunden få diaré, drikke unormalt mye, skjelve og få høy hjertefrekvens. Ved alvorlig forgiftning kan hunden få feber, unormal hjertefrekvens, høyt blodtrykk og kramper. I verste fall ender det med koma og død.

Graden av forgiftning kommer an på mengden teobromin hunden har fått i seg. Kort fortalt så må hunden få i seg ganske store mengder melkesajokolade før det er farlig, mens når det gjelder mørk sjokolade er det kun små mengder som skal til. Katter er enda mer sensitive enn hunder. Hunder som har fått i seg sjokolade i skadelig mengde må til veterinær umiddelbart for behandling med bla. brekkmiddel, samt noen ganger kull, væskebehandling og overvåkning.

Sjekk i vår tabell om hunden har spist så mye sjokolade at den må til veterinær