Smittsom leverbetennelse

Definisjon og årsak
Smittsom leverbetennelse hos hund skyldes infeksjon med canint adenovirus 1 og 2. Også rev og ulv kan smittes. Viruset formerer seg i lymfoide organer for så å spre seg til hele kroppen, særlig til leveren. Også andre organer som nyrer, lunger, milt og øyne kan ta skade. Viruset skilles ut i urin, avføring og spytt. Smittsom leverbetennelse er uvanlig i Norge, men senest i mai 2015 døde en valp i Østfold av sykdommen.

Symptomer
– Feber
– Nedsatt allmenntilstand
– Kvalme og oppkast
– Nedsatt appetitt
– Drikker og tisser mer enn normalt
– Buksmerter
– Utvidet buk
– Bleke eller gule slimhinner
– Hoste
– Blåskjær i øynene pga. væskeansamling i hornhinnen

Diagnose
For sikker diagnose må man ta blodprøve.

Behandling og prognose
Det finnes ingen behandling mot selve viruset. Smittede hunder får kun symptomatisk behandling i form av væske, smertestillende, febernedsettende, mm. Sykdommen er svært smittsom og hunden må holdes i isolat. Det finnes effektive vaksiner mot sykdommen og alle hunder bør vaksineres.
Smittsom leverbetennelse inngår i den «vanlige» vaksinen til hund. Valpen vaksineres når den er 12 uker gammel. Deretter ved 1 års alder og videre hvert tredje år hele livet. Vaksinen har god effekt. Uvaksinerte hunder som smittes har høy dødelighet.