Testikler i buken (kryptorkisme)

Definisjon og årsak
Kryptorkisme er en tilstand der den ene eller begge testiklene ikke befinner seg i pungen som de skal. Gjennomsnittlig er ca. 5 % av alle hannhunder kryptorkide, men forekomsten varierer fra 1 – 15 % mellom ulike raser. Testiklene kan være i buken eller i lyskekanalen. Ordet kryptorkisme betyr gjemt testikkel. Kryptorkisme er arvelig. Tilstanden er knyttet til et ressesivt gen, dvs. at begge foreldrene må være bærere av genet for kryptorkisme. Kryptorkide hannhunder har normale nivåer av hormonene testosteron, østrogen, FSH og LH.

I fosterlivet utvikler testiklene seg i bukloftet, rett bak nyrene. Normalt vandrer testiklene herfra, gjennom lyskekanalen og ned mot pungen 3 – 4 dager etter fødsel og er på plass i pungen 14 – 35 dager etter fødselen. Hos noen kan det kan ta 3 måneder uten at noe er unormalt. Hos beagle er det forholdsvis vanlig at testiklene ikke kommer ned før valpen er 5 – 6 uker gammel.

Dersom testiklene fremdeles ikke har kommet ned når valpen er 6 måneder gammel, vil de ikke komme og hunden regnes som kryptorkid. Tilstanden kalles også retarderte testikler.

Utsatte raser
Kryptorkisme sees hos alle hunderaser, men hyppigere hos miniatyr- og de små rasene. Toypuddel, dvergpuddel yorkshire terrier, chihuahua, pomeranian, dachs, malteser, pekingeser, dvergschnauzer, cairn terrier og shetland sheepdog bør nevnes.

Av de større rasene er boxer, kongepuddel, schäfer, sibirsk husky, old english sheepdog og staffordshire bullterrier oftere rammet enn andre.

Symptomer og komplikasjoner

Kun én eller ingen testikler befinner seg i pungen
Hos mange hunder ser man ingen andre symptomer enn at en eller begge testiklene ikke er i pungen. Testikler som ligger i buken er mindre enn normalt. Noen ganger er de så små at man bare ser en fortykkelse på sædlederen.

Steril
Dersom begge testiklene befinner seg i buken er hunden ofte steril. Dersom den ene testikkelen er i pungen er hunden som regel befruktningsdyktig

Overdreven seksuell atferd
Hos noen kryptorkide hunder sees en overdreven seksuell atferd der hunden er seksuelt frustrert og hopper på andre hunder, mennesker og gjenstander. Denne oppførselen kalles hyperseksualitet.

Svulster på testiklene
Testikler som ligger i buken har større risiko for å utvikle svulster siden temperaturen her er høyere enn i pungen. Svulstene er i de fleste tilfeller godartede, men kan bli store og forstyrre andre organer. Blant annet øker risikoen for at sædstrengen tvinner seg. Den vanligste testikkelsvulsten hos hund er sertoli celle tumor. Den er i de aller fleste tilfeller, men ca. 10 % av disse sprer seg. Sertolicellene produserer østrogen og kan resultere i at hunden får feminine trekk som større jur, slapp forhud, attraktiv for hannhunder og sette seg når den tisser. Østrogenet kan også føre til håravfall og mørkfarging av huden.

Vridning av sædstreng og testikkel
Dersom testikkelen ligger i buken kan i noen tilfeller sædstrengen tvinne seg slik at blodtilførselen til denne testikkelen stopper opp. Tilstanden kalles testikkeltorsjon på fagspråket. Dette skjer oftere dersom det er svulster på testikkelen. Når blodtilførselen stopper vil testikkelen dø og det døde vevet skaper en alvorlig betennelsestilstand. Hunden får da akutte buksmerter og må opereres raskt. Boxer er mer utsatt for dette enn andre raser.

Testikkelen tvinner seg rundt organer
Dersom testikkelen ligger i buken kan den i noen tilfeller tvinne seg rundt indre organer, i det fleste tilfeller tarm. Dette gjør at blodtilførselen til en del av tarmen stopper opp. Tilstanden er svært akutt. Hunden får akutte buksmerter og må hasteopereres.

Medfødte defekter
Kryptorkide hunder er mer utsatte for andre arvelige lidelser som hofteleddsdysplasi (HD), løse kneskåler, navlebrokk, lyskebrokk og misdannelser på penis og forhud.

Diagnose
Diagnosen stilles ved klinisk undersøkelse. Dersom man ikke kjenner testikkelen(e) i lyskekanalen kan man bruke ultralyd for å se hvor i buken de(n) befinner seg. Er det snakk om en omplasseringshund man ikke vet om er kastrert eller kryptorkid, kan man måle testosteronnivået ved hjelp av blodprøve.

Behandling og prognose
I Norge er det omdiskutert om kryptorkide hunder uten plager bør kastreres eller ikke. Vårt lovverk sier at man ikke skal kastrere hunder uten medisinsk grunn. I land der kastrering er mer vanlig, anbefales det stort sett alltid å kastrere kryptorkide hannhunder. Dersom hunden har overdreven seksuell oppførsel er det vanlig å kastrere. Hvis det oppstår komplikasjoner som beskrevet over, må hunden kastreres, i noen tilfeller akutt.

Kryptorkide hunder skal aldri brukes i avl. Dersom hundens livssituasjon er slik at den lett kan parre seg ved et uhell, bør den kastreres. I Sverige får man ikke registrert valper etter en kryptorkid hannhund i svensk kennel klubb.

En operasjon vil alltid innebære en viss risiko. Likevel regnes risikoen ved operasjon av en frisk, kryptorkid hund som forholdsvis liten. Dersom testikkelen kan kjennes i lyskekanalen kan denne som regel fjernes gjennom huden som er et mindre inngrep. Ligger testikkelen i buken må man snitte gjennom bukmuskulaturen for å fjerne denne. I de fleste tilfeller er hunden nesten seg selv igjen ved stingfjerning etter 10 – 14 dager.

Dersom testikkelen i buken tvinner seg rundt indre organer eller sædstrengen tvinner seg, kan tilstanden bli svært akutt. Hunden må til veterinær og opereres straks. Denne tilstanden er livstruende.