Typer jursvulster hos hund

Godartede jursvulster
Godartede jursvulster kan grovt deles inn i svulster med unormalt vev og svulster som oppstår ved overvekst eller unormal vekst av normalt vev. Omtrent 90 % av de godartede jursvulstene er fibroadenomer, dvs. at de består av kjertelvev og bindevev.

Svulster med unormalt vev
– Fibroadenom/kompleks godartet jursvulst (blanding av kjertelvev og bindevev)
– Adenom – godartet svulst utgått fra kjertelvev
– Fibrom – godartet svulst utgått fra bindevev
– Papillom – godartet svulst som skyldes papillomavirus, bedre kjent som vorter

Overvekst eller unormal vekst av normalt vev (hyperplasi/dysplasi)
– Utvidelse og betennelse i melkegangen
– Lobulær hyperplasi
– Overvekst av bindevev
– Overvekst av celler som dekker overflaten i melkegangen (epiteliose)
– Vorter (papillomatose)
– Forstørrede brystkjertler hos hannhund (gynektomasti)

Ondartede jursvulster
Ondartede jursvulster kan grovt deles inn i karsinomer og sarkomer. Omtrent 90 % av de ondartede svulstene er karsinomer.

Karsinom
Karsinomer er ondartede svulster utgått fra epitelceller, dvs. vev som dekker kroppens ytre og indre overflater. Som overflater regnes f.eks. huden, mage-/tarmkanalen, innsiden av blodkarene, buk- og brysthinnen, overflaten av organer, mm. Det finnes mange typer karsinomer, her nevnes de vanligste:
– Tubulært adenokarsinom
– Papillært adenokarsinom
– Papillært cystisk adenokarsinom
– Solid karsinom
– Anaplastisk karsinom
– Spindelcellekarsinom
– Kompleks ondartet jursvulst (blanding av ulike celler)

Sarkomer
– Osteosarkom – ondartet svulst utgått fra benvev
– Kondrosarkom – ondartet svulst utgått fra bruskvev
– Fibrosarkom – ondartet svulst utgått fra bindevev
– Hemangiosarkom – ondartet svulst utgått fra blodkar