Fødselskomplikasjoner

Når bør veterinær kontaktes?
Det er viktig å huske på at det er stor variasjon i hvor lang tid en normal fødsel tar og det finnes ingen konkret fasit på dette spørsmålet. Dersom tispen har ett eller flere tegn på at hun er i utpresningsstadiet uten at noe skjer, tyder det på at noe er galt.

Tegn på at tispen er i utpresningsstadiet er:
– Kroppstemperaturen har sunket for så å stige til normal igjen
– Pressveer
– Vannet går

Fødselskomplikasjoner kan oppstå før noen valp er født eller etter at en eller flere valper er født slik at fødselen stopper opp.

Les også: normal fødsel hos tispe

 

Tegn på unormal fødsel
– Tispen hadde fall i kroppstemperatur for mer enn 12-36 timer siden, kroppstemperaturen er nå normal, men ingen valp er født

– Det har gått mer enn 2-3 timer siden vannet gikk

– Mørkegrønn utflod fra skjeden uten at noen valper er født. Dette tyder på at morkaken har løsnet og veterinær må kontaktes

– Tispen har kraftige, regelmessige veer uten at det kommer noen/flere valper. Dersom hun har hatt slike veer i over 20 minutter uten at neste valp kommer må hun til veterinær raskt

– Tispen har svake, uregelmessige veer i over 2 timer

– Fødselen har vart over 12 timer

– Det har gått mer enn 4 timer siden forrige valp ble født og det er flere valper igjen

 

Årsaken til fødselskomplikasjoner deles inn i maternale (forhold hos moren) og føtale (forhold hos valpene).

Maternale fødselskomplikasjoner

Manglende eller svake veer
Dette er en av de vanligste årsakene til at fødselen ikke kommer i gang eller stopper opp. Muskulaturen i livmoren klarer da ikke trekke seg kraftig nok sammen til at valpene presses ut.

Årsaker til svake veer
– Få valper: valpene sender ikke ut kraftige nok signaler til at fødselen kommer i gang
– Mange valper: livmoren kan strekkes så kraftig at den ikke greier å trekke seg sammen
– Døde valper
– Forstyrrelser/stress
– Næringsmangel under drektigheten
– For lite tilgjengelig kalsium
– Medfødt defekt i omsetningen av næringsstoffer i muskulaturen i livmoren

For trangt bekken
Valpene kan være for store til å passere bekkenet. Dette er vanligst hos de små rasene. Særlig hos de med smalt bekken og stort hode som bulldog, chihuahua, mops, m.fl. Tisper med kun én valp er ekstra utsatte. Blandingsvalper der hannhunden er betydelig større enn tispen kan også bli for store til å kunne fødes normalt. Problemet sees også hos tisper som har blitt overfôret i siste del av drektigheten.

For liten åpning i livmorhalsen
For liten åpning i livmorhalsen trenger ikke tyde på at noe er galt, men kan bety at fødselen ikke er ordentlig i gang ennå. Derimot hvis åpningen er for liten under selve utpresningsstadiet, vil det føre til problemer. Det er flere årsaker til for liten åpning. Det kan være utviklingsfeil i selve livmorhalsen, unormale forhold i livmoren eller at valpene ligger feil, f. eks i tverrleie. Hunder som ikke har stor nok åpning skal ikke få veestimulerende midler (oxytocin).

Vridning av livmoren (uterustorsjon)
Livmoren kan under fødselen dreie seg rundt sin egen akse slik at fødselen ikke kommer i gang eller stopper opp. Dreiningen kan skje rett bak livmorhalsen eller i ett av de to livmorhornene. Tilstanden krever keisersnitt.

Livmoren sprekker
Livmoren kan sprekke under fødselen. Tilstanden krever keisersnitt.

Unormale forhold i livmoren, skjeden eller ytre kjønnsorganer
Medfødte defekter, arrvev eller ulike nydannelser i livmoren og fødselsvegene kan skape problemer under fødselen.

Væskeansamling i fosterhinnene
Ved denne tilstanden hoper det seg opp store mengder væske mellom fosterhinnene. Volumet av væske kan bli 10-40 ganger det normale. Denne tilstanden skyldes ofte defekter i morkaken.

Føtale fødselskomplikasjoner

Valpene ligger feil
Valpene kan fødes forlangs eller baklengs, men de skal ha ryggen opp mot ryggen til tispen. Valper som ligger med ryggen ned, kan lett bli sittende fast. Det normale er at valpene fødes med hodet først og begge forbena strukket fremover foran seg, eller med halen først og begge bakbena strukket ut bak seg.

For å beskrive hvordan valpene ligger snakker bruker man følgende uttrykk
1) Stilling: hvordan valpens rygg ligger i forhold til tispen (øvre, nedre, høyre, venstre)
2) Leie: hvordan valpens lengdeakse er i forhold til tispen (langs eller tvers)
3) Holdning: hvordan hode, ben og hale er plassert

Flere valper i fødselskanalen
Noen ganger kan en valp fra hvert av de to livmorhornene presses ut i fødselskanalen samtidig. Dette vil gjøre at fødselskanalen blir blokkert.

Misdannelser
Dersom valpene har misdannelser kan det føre til fødselsproblemer. Eksempler på slike misdannelser er vannhode, brokk, to hoder, for mange ben, mm.